Baltic-Nordic Meeting on Hypertension Vilnassa lokakuussa 2005 - Korkeat verenpainearvot huolestuttavat asiantuntijoita

Korkeat verenpainearvot ovat järjestyksessä kolmannen pohjoiseurooppalaisen verenpaineseminaarin aiheena. Baltic-Nordic Meeting on Hypertension -seminaari järjestetään Vilnassa, Liettuassa, 20.-22.10.2005. Verenpaine on vakava ongelma läpi koko mantereen, vaikkakin eri maiden välillä on huomattavia eroja. Suomen Verenpaineyhdistyksen puheenjohtajan, erikoislääkäri Ilkka Kantolan mukaan lääkehoidetuista verenpainepotilaista saavuttaa Suomessa hoitotavoitteen (alle 140/85 mmHg) hieman yli 20 prosenttia. Kantola on Baltic-Nordic Meeting on Hypertension -tapahtuman organisointikomitean jäsen. Seminaarin järjestäjät ovat huolissaan Euroopan kasvavasta verenpaineongelmasta ja uskovat, että avoin keskustelu alan asiantuntijoiden välillä voi tarjota vastauksia nykyisiin ongelmiin. Seminaarissa tuodaan esille uusimpia tutkimustuloksia, jotka sisältävät varoittavaa tietoa niin lääkäreille ja muille terveydenhoidon ammattilaisille kuin suurelle yleisöllekin. Järjestäjien mukaan nyt tarvitaan aggressiivisempaa lähestymistapaa korkean verenpaineen ehkäisyyn ja hoitoon. ”Tilanne on sama kaikkialla maailmassa. Lisäksi noin puolet hoitoa tarvitsevista ei ole lainkaan hoidossa tai ei tiedä verenpaineen olemassaoloa itsellään”, Kantola sanoo. “Meidän toiveemme on, että tämä seminaari vahvistaa entisestään yhteistyötä tanskalaisten, puolalaisten, virolaisten, suomalaisten, latvialaisten, liettualaisten, norjalaisten ja ruotsalaisten verenpaineasiantuntijoiden välillä”, sanoo professori Aleksandras Laucevicius, verenpaineseminaarin puheenjohtaja. Seminaariin odotetaan yli tuhatta osallistujaa. “Tavoitteemme on saada aikaan tieteellistä ajatustenvaihtoa ja keskusteluja potilaita hoitavien lääkärien, luennoitsijoiden ja tutkijoiden välillä erikoisaloina kardiologia, nefrologia, endokrinologia, angiologia ja farmalogia”, sanoo professori Laucevicius. Seminaarin on myös tarkoitus omalta osaltaan auttaa kokonaisvaltaisen, integroidun ja kustannustehokkaan lähestymistavan kehittämisessä korkean verenpaineen ehkäisemiseen ja hoitoon Pohjolassa. Lisätietoja: Professori Aleksandras Laucevicius Puheenjohtaja, Baltic-Nordic Hypertension Meeting +37052 365010 cardio@cardio.lt Professori Ilkka Kantola Puheenjohtaja, Suomen verenpaineyhdistys +358 2 313 0000 ilkka.kantola@tyks.fi Tai vieraile: http://www.hypertension2005.info

Liitteet & linkit