Gaudeamuksen kevään 2014 uutuuskirjat

Gaudeamuksen kevään kirjoissa pohditaan isyyttä ja perhettä, kuoleman kulttuureja ja ääniympäristön vaikutusta hyvinvointiimme. Tutustumme suomalaisen tieteen huippuhenkilöihin ja selvitämme, miten homo sapiensista tuli ainoa ihmislaji. Miten innovaatiot jalostetaan menestykseksi ja mitä eduskunnassa oikeasti tapahtuu?

Jani Erola & Pekka Räsänen (toim.): Johdatus sosiologian perusteisiin (01/2014)

Johdatus sosiologian perusteisiin esittelee oppiaineen perusteet tarkastelemalla niitä yhteiskunnallisia ilmiöitä, joita sosiologit tutkivat. Samalla kirja hahmottaa sitä, mikä tekee oppiaineesta ominaislaatuisen yhteiskuntatieteen. Teoksessa keskitytään 2000-luvun ydinkysymyksiin.
ISBN 978-952-495-320-7 / Nid. A5, noin 250 sivua / KL: K30.1 / UDK: 316

Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen (toim.): Perhetutkimuksen suuntauksia (01/2014)

Kattava perusteos esittelee perhetutkimuksen keskeiset suuntaukset. Mukana on perheen yleismaailmallisuutta korostavia teorioita sekä suuntauksia, joissa päinvastoin korostetaan perheiden moninaisuutta. Klassisten lähestymistapojen lisäksi perhettä tarkastellaan sosiaalisten suhteiden muodostelmana ja pohditaan perhekäytäntöjä, perhettä arkielämän näkökulmasta sekä ihmisperhettä evoluutiopsykologiassa ja -ekologiassa.
ISBN 978-952-495-323-8 / Nid. A5, noin 320 sivua / KL: K30.1 / UDK: 364

Kaisa Karttunen, Laura Kihlström & Sanna-Liisa Taivalmaa: Nälkä ja yltäkylläisyys (02/2014)

Vuonna 2050 maapallolla on yli yhdeksän miljardia ihmistä. Onko mahdollista tuottaa tarpeeksi ruokaa tälle joukolle kestävällä tavalla ja vielä varmistaa, että ruoka on ravitsevaa ja että kaikki saavat sitä? Kenelle vastuu tästä kaikesta kuuluu? Ruoan turvaaminen kaikille vaatii muutoksia niin ruoan tuotannon kuin kuluttamisenkin tavoissa.
ISBN 978-952-495-324-5 / Nid. A5, noin 250 sivua, nelivärikuvitus / KL: 30 / UDK: 316

Ioan M. Lewis: Somalia ja Somalimaa – kulttuuri, historia ja yhteiskunta (02/2014)

Somalit ovat pitkään olleet yksi Suomen suurimmista maahanmuuttajaryhmistä, mutta silti heidän kotimaansa on suomalaisille etäinen ja tuntematon. Somalia ja Somalimaa – kulttuuri, historia ja yhteiskunta tarjoaa perustiedot moni-ilmeisestä alueesta, joka usein mainitaan vain väkivaltaisten tapahtumien yhteydessä.
ISBN 978-952-495-327-6 / Alkuteos Understanding Somalia and Somaliland (2008) / Suomentanut Leif Sundström / Nid. A5, noin 180 sivua / KL: 98 / UDK: 910, 916

Kari Leppälä: Innovaattorin opas. Hyödynnä muutos ja hallitse yllätyksiä (02/2014)

Onko teollisen kasvun ja hyvinvoinnin aika ohi? Mistä innovaatiot syntyvät? Miten kehittää tuotteita, joita kuluttajat haluavat ostaa? Mistä Suomeen saadaan uusi tuottava teollisuudenala? Mikä yllätysjohtamisessa on erityistä, ja mitä ovat ”mustat joutsenet”?
ISBN 978-952-495-326-9 / Nid. A5, noin 250 sivua / KL: 69 / UDK: 608

C. Wright Mills: Sosiologinen mielikuvitus (02/2014)

Sosiologi C. Wright Mills (1916–1962) oli yhteiskuntatieteiden yksinäinen susi, akateeminen riitapukari ja yhteiskunnallinen näkijä. Hänestä tuli radikalisoituvan opiskelijaliikkeen legenda. Pääteoksissaan hän tutki modernien yhteiskuntien keskeisiä kysymyksiä: yhteiskuntaluokkia, kulutuskapitalismia ja valtaeliittejä. Hän painotti sosiologista mielikuvitusta tutkijan käsityötaitona. Yhteiskuntatieteilijän kriittinen tehtävä oli hänen mukaansa kääntää ihmisten yksityisiksi kokemat ongelmat julkisiksi kysymyksiksi. Uudistettu laitos vanhasta klassikosta.
Uudistettu laitos • ISBN 978-952-495-265-1 • Nid. A5, noin 270 sivua • KL: 30.1 • UDK: 316 (Siirtynyt syksystä)

Tapio Raunio & Matti Wiberg (toim.): Eduskunta. Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla (02/2014)

Eduskunta. Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla osoittaa eduskunnan kehittyneen monin tavoin eläväksi ja kiinnostavaksi instituutioksi. Kenellä eduskunnassa on valtaa? Miten kansalaiset arvioivat eduskuntaa? Mitä valiokunnat tekevät, mikä on puolueiden rooli ja mihin täysistuntoja tarvitaan?
ISBN 978-952-495-332-0 / Nid. A5, noin 320 sivua / KL: 32, 38.1821 / UDK: 32, 328

Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.): Talous ja yhteiskuntateoria II (02/2014)

Talous ja yhteiskuntateoria on kolmiosainen esitys yhteiskuntateoreettista ja -filosofisista tavoista käsitteellistää talous.
ISBN 978-952-495-167-8 • Nid., B5, n. 300 sivua • KL: 36, 30, 30.1, K • UDK: 33, 316, 65 (Siirtynyt syksystä)

Petteri Eerola & Johanna Mykkänen (toim.): Isän kokemus (03/2014)

Isyydestä puhutaan mediassa, asiantuntijakeskustelussa ja laajemminkin suomalaisessa yhteiskunnassa enemmän kuin koskaan. Usein äänessä ovat äidit, perheammattilaiset ja poliitikot. Mutta mitä kokevat isät itse?
ISBN 978-952-495-319-1 / Nid. A5, noin 250 sivua / KL: 38 / UDK: 304/1, 364

Outi Hakola, Sari Kivistö & Virpi Mäkinen (toim.): Kuoleman kulttuurit Suomessa (03/2014)

Kuoleman kulttuurit Suomessa valaisee monipuolisesti sitä, miten kuolemaan suhtaudutaan yhteiskunnassamme, miten suhtautuminen on muuttunut yhteiskuntarakenteen kehittyessä sekä millaiseksi käsitämme hyvän kuoleman ja kuoleman riitit.
ISBN 978-952-495-321-4 / Nid. A5, noin 280 sivua / KL: 10, 30.1 / UDK: 1, 316

Antti Kasvio: Kestävä työ ja hyvä elämä (03/2014)

Kestävä työ ja hyvä elämä on kirja työelämän historiasta, nykyisyydestä ja tulevaisuudesta. Perinteinen palkansaajayhteiskunta on tullut tiensä päähän. Tulevaisuudessa työelämän sirpaloituminen jatkuu edelleen ja jyrkät ansiotuloihin ja sitä kautta hyvinvointiin liittyvät erot syvenevät entisestään. Yksittäiset ihmiset joutuvat ponnistelemaan yhä ankarammin selvitäkseen elämässään. Monille kilpailu käy liian kovaksi.
ISBN 978-952-495-325-2 / Nid. A5, noin 270 sivua / KL: 30.1 / UDK: 316

Ilmo Massa (toim.): Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen (03/2014)

Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen hahmottaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen prosessia. Teos sisältää innostavia, tutkijan arkielämästä kumpuavia virikkeitä opiskelijoille ja tutkijoille.
ISBN 978-952-495-329-0/ Nid. A5, noin 250 sivua / KL: 30, 50.1 / UDK: 502/504

Tapio Markkanen, Paula Havaste & Allan Tiitta (toim.): Suomalaisia tieteen huipulla. 100 tieteen ja teknologian saavutusta (04/2014)

Suomalaisia tieteen huipulla kertoo sata suomalaisen tutkimuksen menestystarinaa, jotka ovat kiinnostavia, hauskoja ja yllättäviäkin. Mitä Mannerheimin isoisä ei ehdottomasti halunnut vaimonsa tietävän? Kuinka Gustav Komppa vapautti yskä- ja kipupotilaat olemasta riippuvaisia idän tuonnista? Miksi suomalainen nörtti tuli kehittäneeksi avoimen lähdekoodin?
ISBN 978-952-495-328-3 / Sid. B5, neliväri, noin 270 sivua / KL: 99 / UDK: 001, 948

Chris Stringer: Vain yksi jäi. Miten meistä tuli ainoa ihmislaji (04/2014)

Ajatus luonnonvalinnan ylläpitämästä evoluutiosta hyväksytään laajalti. Mutta mitä tiedämme lajimme, Homo sapiensin, varhaisvaiheista?
ISBN 978-952-495-334-4 / Alkuteos How We Came to Be the Only Humans on Earth (2012), alun perin The Origin of Our Species (2011) / Suomentanut Jorma Keskitalo / Sid. B5, noin 320 sivua, kuvitettu / KL: 56.411 / UDK: 56

Arja Rosenholm, Suvi Salmenniemi ja Marja Sorvari (toim.): Naisia Venäjän kulttuurihistoriassa (04/2014)

Venäjän historiaa on kirjoitettu paljolti suurmiesten kautta, ja suurelle yleisölle ovat tuttuja Lenin ja Hruštšov, Dostojevski ja Tolstoi. Mutta miten naiset ovat vaikuttaneet Venäjällä 1700-luvulta nykypäivään?
ISBN 978-952-495-333-7 / Sid. B5, noin 400 sivua, kuvitettu / KL: 97.1 / UDK: 47.1

Elias Pekkola, Jussi Kivistö & Vuokko Kohtamäki (toim.): Korkeakouluhallinto. Johtaminen, talous ja politiikka (04/2014)

Korkeakoulupolitiikka on monialainen, perinteisiä rajoja rikkova ala. Mikä tekee korkeakoulusta omaleimaisen organisaation? Kuinka korkeakouluja johdetaan ja ohjataan?
ISBN 978-952-495-330-6 / Nid. A5, noin 300 sivua / KL: 38.4+ / UDK: 378

Outi Ampuja & Miikka Peltomaa (toim.): Huutoja hiljaisuuteen. Ihminen ääniympäristössä. (05/2014)

Mitä on melu ja mitä on hiljaisuus? Mikä ääni ärsyttää, mistä mieli kohenee? Pilaanko korvani kuulokkeilla? Korvani soivat, huolestuako vai ei? Mitä äänet merkitsevät sokealle tai hiljaisuus säveltäjälle?
ISBN 978-952-495-318-4 / Nid. B5, noin 320 sivua, nelivärikuvitus / KL: 59 / UDK: 614

Lisätiedot:
Outi Kitti
Tiedotus, myynti ja markkinointi
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki
www.gaudeamus.fi

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2016 oli 30 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 8,3 miljoonaa euroa.