Gaudeamuksen syksyn 2014 uutuuskirjat

Syksyn kirjoissa pohditaan kungfutselaisuuden ydinolemusta, sukelletaan historiaan venäläisten naisvaikuttajien myötä, kuljetaan samaanien ja saunatonttujen mukana suomalaisen kansanuskon alkulähteille ja tutustutaan suomalaiseen makuun ja elämäntyyleihin. 

Sanna Vehviläinen

OHJAUSTYÖN OPAS: Yhteistyössä kohti toimijuutta

Ohjaustyön opas on tarkoitettu opettajille, opinnäytteiden ohjaajille, kouluttajille, työharjoittelun ohjaajille, opinto-ohjaajille, työnohjaajille, valmentajille, uraohjaajille, mentoreille ja tuutoreille. Se tarjoaa tukea myös asiakaskohtaamisiin, esimiestyöhön, johtamiseen, kehittämiseen tai konsultointiin. Käytännöllinen ja opastava teos auttaa ohjaamaan tavoitteellisemmin, jäsentyneemmin ja yhteisöllisemmin.
Elokuu 2014 / ISBN 978-952-495-344-3 / Nidottu A5 / Noin 200 sivua / KL 38.6 / UDK 37 / Suositushinta 32 €

--

Päivi Pietilä & Pekka Lintunen (toim.)

KUINKA KIELTÄ OPITAAN: Opas vieraan kielen opettajalle ja opiskelijalle

Kuinka kieltä opitaan on kattava tietopaketti kielenopettajaksi aikoville, opettajana toimiville ja kaikille kielenoppimisesta kiinnostuneille. Teoksessa käsitellään kielitaidon olemusta, yksilöiden välisiä eroja kielenoppimisessa, kieliopin opetuksen haasteita, sanaston roolia vieraan kielen taidossa, suomalaisten ääntämisvaikeuksia ja kielitaidon arviointia.
Elokuu 2014 / ISBN 978-952-495-331-3 / Nidottu A5 / Noin 240 sivua / KL 382 / UDK 800, 801/ Suositushinta 34 €

--

Antero Järvinen, Tuomas Heikkilä ja Seppo Lahti (toim.)

TIETEEN JA TAITEEN TUNTURIT

Tieteen ja taiteen tunturit kuvaa suurtuntureiden ainutlaatuista luontoa, sen leviä, jäkäliä, kasveja, perhosia, kimalaisia, kaloja, lintuja ja nisäkkäitä. Mukana ovat myös alkumeren jälkifossiilit, jääkauden jälkeinen asutushistoria ja toisen maailmansodan loppuvaiheen maisemaan jättämät jäljet. Näin teos auttaa hahmottamaan luonnonilmiöiden valtavia luontaisia vuosivaihteluja ja laajempia rytmejä. Teos perustuu Kilpisjärven biologisella asemalla 50 vuoden aikana kerättyyn tutkimustietoon.
Elokuu 2014 / ISBN 978-952-495-336-8 / Sidottu 21 cm x 21 cm / Noin 300 sivua, nelivärikuvitus / KL 56 / UDK 57 / Suositushinta 43,00 €

--

Ilmo Massa (toim.)

POLKUJA YHTEISKUNTATIETEELLISEEN YMPÄRISTÖTUTKIMUKSEEN

Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen hahmottaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen prosessia. Teos sisältää innostavia, tutkijan arkielämästä kumpuavia virikkeitä opiskelijoille ja tutkijoille.
Elokuu 2014 / ISBN 978-952-495-329-0 / Nidottu A5 / Noin 250 sivua / KL: 30, 50.1 / UDK: 502/504 / Suositushinta 37 €

--

Arja Rosenholm, Suvi Salmenniemi & Marja Sorvari (toim.):

NAISIA VENÄJÄN KULTTUURIHISTORIASSA

Venäjän historiaa on kirjoitettu paljolti suurmiesten näkökulmasta, ja suurelle yleisölle ovat tuttuja Lenin ja Hruštšov, Dostojevski ja Tolstoi. Mutta miten naiset ovat vaikuttaneet Venäjällä 1700-luvulta nykypäivään?
Syyskuu 2014 / ISBN 978-952-495-333-7 / Sid. B5, noin 400 sivua, kuvitettu / KL: 97.1 , 47.1 / UDK: 914, 940 / Arviohinta 39 €

--

Jyrki Kallio (suom. & toim.)

MESTARI KONGIN KESKUSTELUT: Kungfutselaisuuden ydinolemus

Mestari Kongin keskustelut sisältää suomennoksen Mestarin ja hänen opetuslastensa vuoropuhelujen kokoelmasta Keskustelut. Niiden myötä tutustutaan hänen opetuksiinsa, elämänkatsomukseensa sekä näkemyksiinsä ihanteellisesta yhteiskunnasta ja yksilöstä. Mukana on myös vasta löydettyjä, varhaisia tekstejä. Lisäksi teoksessa esitellään oppisuunnan myöhempien kehittäjien ajatuksia ja nyky-Kiinan vilkasta keskustelua kungfutselaisuuden olemuksesta.
Syyskuu 2014 / ISBN 978-952-495-337-5 / Sidottu A5 / Noin 320 sivua, kuvitettu / KL 11.9, 98.183 / UDK 14, 950 / Suositushinta 34 €

--

Massimiano Bucchi

NEWTONIN KANA: Tiede keittiössä

Italialaisen Massimiano Bucchin teos sukeltaa sulavasti niin keittotaidon kuin luonnontieteiden ja filosofiankin historiaan. Newtonin kana kertoo, kuinka tieteilijät Sokrateesta Feynmaniin ja Louis Pasteuriin ovat – usein puolivahingossa – päätyneet kulinaristisiin keksintöihin. Teoksessa on huomioita ja ilmiöitä valistusajalta molekyyligastronomiaan ja futuristiseen keittiöön asti. Massimiano Bucchi vierailee Helsingin kirjamessuilla lokakuussa 2014.
Syyskuu 2014 / ISBN 978-952-495-335-1 / Alkuteos: Il pollo di Newton. La scienza in cucina (2013), italiasta suomentanut Laura Lahdensuu / Sidottu A5 / Noin 220 sivua / KL 68.2 / UDK 641, 642, 001 / Suositushinta 28 €

--

Semi Purhonen & työryhmä Jukka Gronow, Riie Heikkilä, Nina Kahma, Keijo Rahkonen ja Arho Toikka

SUOMALAINEN MAKU: Kulttuuripääoma, kulutus ja elämäntyylien sosiaalinen eriytyminen

Suomalainen maku vie tutustumismatkalle 2000-luvun Suomen elämäntyyleihin. Teos tarkastelee suomalaisen maun jakautumista kulttuurin kentillä musiikista kirjallisuuteen, urheiluun ja ruokaan pohtien samalla maun ja kulttuuripääoman sosiaalisia ulottuvuuksia. Teoksessa pohditaan myös suomalaisen maun erityispiirteitä muihin maihin nähden.
Syyskuu 2014 / ISBN 978-952-495-341-2 / Nidottu B5 / Noin 350 sivua / KL 30.1 / UDK 316 / Suositushinta 36 €

--

Helena Niemensivu & Ekaterina Nikkilä

SUOMI–VENÄJÄ–­SUOMI-SANAKIRJA

Perusteellinen ja ajanmukainen Suomi–venäjä–suomi-sanakirja sisältää yhteensä noin 130 000 hakusanaa ja sanontaa. Laajan ja modernin hakusanaston ansiosta teos soveltuu vaativaankin käyttöön: mukana on runsaasti myös erikoisalojen sanastoa, arkikielen ja slangin sanoja, maantieteellisiä nimiä sekä lyhenteitä.
Syyskuu 2014 / ISBN 978-952-495-339-9 / Sidottu B5 / Noin 800 sivua / KL 89.71038 / UDK 801.3 / Suositushinta 43 €

--

Pauliina Raento (Ed.)

GAMBLING IN FINLAND: Data and Themes for Research

The splendid pictorial supplement and chronology of Finnish gambling illustrate the history and transformation of gambling in Finland.
Syyskuu 2014 / ISBN 978-952-495-343-6 Alkuteos: Rahapelaaminen Suomessa (2012) / Nidottu B5 / Noin 250 sivua/ KL 30, 79.92 / UDK 3 / Suositushinta 36 €

--

Risto Pulkkinen

SUOMALAINEN KANSANUSKO: Samaaneista saunatonttuihin

Suomalainen kansanusko tarjoaa kiehtovan matkan haltioiden, noitien, maahisten ja menninkäisten maailmaan. Kalevalainen Sampo, taivaan takominen, Tuonelan joki ja maailman synty munasta ovat ikiaikaisia mielikuvia, joilla suomalaisten mielenmaisemassa on omat erityispiirteensä.
Lokakuu 2014 / ISBN 978-952-495-340-5 / Sidottu B5 / Noin 300 sivua, kuvitettu / KL 49.26 / UDK 29, 39 / Suositushinta 34 €

--

Yhteistyössä Vastapainon kanssa:

Immanuel Wallerstein, Randall Collins, Michael Mann, Georgi Derluguian & Craig Calhoun

ONKO KAPITALISMILLA TULEVAISUUTTA?

Maailmankuulut yhteiskunnan ja globalisaation tutkijat esittävät panoraaman maailman tulevaisuudesta. Kapitalistisen markkinatalouden analyysin ohella teoksessa paneudutaan neuvostokommunismin luhistumisen seurauksiin, keskiluokan työn loppuun, ydinsodan uhkaan ja kyvyttömyyteemme selviytyä ympäristökriisistä.
Lokakuu 2014 / ISBN 978-951-768-446-0 / Alkuteos: Does Capitalism Have a Future? (2013) / Nidottu A5 / Noin 250 sivua / KL 36 / UDK 330 / Suositushinta 32 € (Kirjassa on Vastapainon isbn)

--

Ari Helo

YHDYSVALTAIN DEMOKRATIAN SYNTY: Unionin idea ja amerikkalainen historiakäsitys

Yhdysvaltain demokratian synty johdattaa unionin perustamiskauden aatehistoriaan ja nykyiseen yhdysvaltalaiseen poliittiseen ajatteluun, jotka yhdessä muodostavat pohjan kansalaisten historiakäsitykselle. Sen tunteminen on olennaista sekä nykyisen poliittisen toiminnan että yhdysvaltalaisen mielenmaiseman ymmärtämisessä.
Lokakuu 2014 / ISBN 978-952-495-322-1 / Sidottu A5 / Noin 320 sivua / KL 98/ UDK 970 / Suositushinta 37 €

--

C. Wright Mills

SOSIOLOGINEN MIELIKUVITUS

Sosiologi C. Wright Mills (1916–1962) oli yhteiskuntatieteiden yksinäinen susi, akateeminen riitapukari ja yhteiskunnallinen näkijä. Hänestä tuli radikalisoituvan opiskelijaliikkeen legenda. Pääteoksissaan hän tutki modernien yhteiskuntien keskeisiä kysymyksiä: yhteiskuntaluokkia, kulutuskapitalismia ja valtaeliittejä. Hän painotti sosiologista mielikuvitusta tutkijan käsityötaitona. Yhteiskuntatieteilijän kriittinen tehtävä oli hänen mukaansa kääntää ihmisten yksityisiksi kokemat ongelmat julkisiksi kysymyksiksi. Uusi suomalainen laitos kuuluisasta klassikosta.
Lokakuu 2014 / ISBN 978-952-495-265-1 / Uudistettu laitos / Alkuteos Sociological Imagination (1959), suomentaneet Antti Karisto ym./ Suomalaisen laitoksen esipuhe Juha Suoranta / Nidottu A5 / Noin 320 sivua / KL 30.1 / UDK 316 / Suositushinta 33 € 

--

Antti Latvala & Karri Silventoinen (toim.)

KÄYTTÄYTYMISGENETIIKKAGeeneistä yhteiskuntaan

Käyttäytymisgenetiikka tutkii, miten geneettiset tekijät ja ympäristötekijät sekä niiden monimutkaiset vuorovaikutukset selittävät psykologisissa ilmiöissä ja käyttäytymisessä havaittavia yksilöllisiä eroja. Teos esittelee alan keskeiset menetelmät ja tärkeimmät tutkimuskohteet sekä pohtii käyttäytymisgeneettisen tiedon merkitystä yhteiskunnalle ja ihmiskuvalle. Se on tieteenalan ensimmäinen kattava esitys suomeksi.
Marraskuu 2014 / ISBN 978-952-495-338-2 / Nidottu B5 / Noin 340 sivua / KL 59 / UDK 61, 316.6 / Suositushinta 36 €

--

Miikka Pyykkönen & Ilkka Kauppinen (toim.)

1900-LUVUN RANSKALAINEN YHTEISKUNTATEORIA

1900-luvun ranskalainen yhteiskuntateoria esittelee kattavasti keskeisimmät ranskalaiset teoreetikot ja teoreettiset suuntaukset. Mukana ovat tunnetut Marcel Mauss, Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Claude Lévi-Strauss, Louis Althusser, Pierre Bourdieu, Émile Durkheim ja Michel Foucault mutta myös tuntemattomampia ajattelijoita.
Marraskuu 2014 / ISBN 978-952-495-342-9 / Nidottu B5 / Noin 350 sivua / KL 30 / UDK 3 / Suositushinta 38 €

--

Risto Heiskala & Akseli Virtanen (toim.)

TALOUS- JA YHTEISKUNTATEORIA II: Modernin maailman talous

Talous ja yhteiskuntateoria -sarjassa tarkastellaan yhteiskuntateoreettisia ja -filosofisia tapoja käsitteellistää talous. Teokset esittelevät kattavasti talousteorioita antiikista nykyaikaan sekä taloudellisen ajattelun teemoja aikakausien ja kulttuurien vaihdellessa. Sarja tarjoaa perustiedot mm. taloudesta antiikin ja keskiajan ajattelussa, poliittisen taloustieteen klassikoista, sosiologian ja taloustieteen klassisista ja moderneista esityksistä sekä näiden kritiikistä.
Toinen osa Modernin maailman talous käsittelee modernin maailman taloutta ja sen kritiikkiä, kun suuri murros oli ohitettu. Tällöin talous määrittyi jo omaksi todellisuudenalakseen, ja siitä oli tullut yhteiskunnan keskus. Paluuta ei enää ollut markkinoita marginaalisena ilmiönä pitäneeseen vanhaan maailmaan.
Joulukuu 2014 / ISBN 978-952-495-167-8 / Nidottu B5 / Noin 400 sivua / KL 30.1 / UDK: 33, 316, 65 / Suositushinta 36 €

Lisätiedot:
Outi Kitti
Tiedotus ja myynti
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki
www.gaudeamus.fi

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2017 oli 31,1 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 9,0 miljoonaa euroa.