Gaudeamus-kirjakustantamon toimintaa terävöitetään

Tieto- ja tiedekustantamo Gaudeamus hakee uutta nostetta toimintaansa.

Uuden lukijakunnan tavoittamiseksi yritys on käynnistänyt kehitystoimet, joiden tavoitteena on terävöittää niin kustantamon kirjatarjontaa kuin toimintaa kautta linjan.


Tieto- ja tiedekirjojen markkinatilanne on viime vuosina vaikeutunut. Vaikka kriittiseen ja hyvään tutkimukseen perustuvat, puhuttelevasti ja ymmärrettävästi kirjoitetut kirjat puolustavat edelleen paikkaansa, on yleisöjen tavoittaminen medioiden ristipaineessa vaikeutunut. Tämä on heijastunut merkittävällä tavalla myös Gaudeamuksen tulokseen.

Vastauksena haasteisiin vuoden 2014 tavoitteena Gaudeamuksessa on erityisesti myynnin ja markkinoinnin sekä suunnittelu- ja tuotantoprosessien tehostaminen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että julkaisujen määrää tullaan supistamaan keskittyen entistä näkyvämmin yleistajuiseen, laajempaa yleisöä tavoittelevaan tiedepohjaiseen tietokirjallisuuteen sekä yrityksen oleelliseen, tunnustettuun sisällölliseen osaamiseen. Julkaisujen kohdentaminen lukevaa yleisöä kiinnostaviin teemoihin on avainasemassa.

Uuden toimintamallin myötä myös yrityksen johdossa tapahtuu muutoksia. Gaudeamuksen kustannusjohtajana aloittaa 19.3.2014 FM Leena Kaakinen. Aiemmin yrityksen kustannuspäällikkönä toimineella Kaakisella on taustallaan pitkä kokemus kustannustoiminnasta. Hän on toiminut Gaudeamuksessa vuodesta 2000. Kustannusjohtajan tehtäviä aiemmin hoitanut Tuomas Seppä siirtyy tehtäviin Gaudeamuksen ulkopuolelle.


Gaudeamus, ajattelemisen aiheita

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ja Helsingin yliopiston yhdessä omistama tieto- ja tiedekustantamo Gaudeamus julkaisee tieteeseen perustuvaa tieto- ja tiedekirjallisuutta, joilla on käyttöä yleisinä tietokirjoina, oppikirjoina, ammattikirjallisuutena ja yhteiskunnallisina puheenvuoroina. Gaudeamuksen kirjat tarjoavat tiedon lisäksi elämyksiä ja punnittua näkemystä suomen kielellä.

Tieteellisten seurain valtuuskunnan julkaisufoorumin arviointijärjestelmässä suomalaisista kustantajista vain neljä on saavuttanut listauksessa kakkosluokituksen, Gaudeamus on yksi näistä.


Annamme mielellämme lisätietoja ja vastaamme kysymyksiinne,

Mauri Laurila, HYY Yhtymän toimitusjohtaja, mauri.laurila@hyy.fi , 040 502 1479

Leena Kaakinen, Gaudeamus Oy:n kustannusjohtaja, leena.kaakinen@gaudeamus.fi , 050 540 1303


Gaudeamus on osa HYY Yhtymää, Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan liiketoimintaa. Yhtymän toiminta koostuu kiinteistöliike-, sijoitus-, majoitus- ja ravintola- sekä kustannustoiminnasta. Lisäksi yhtymä tuottaa opiskelijoiden ja koko yliopistoyhteisön hyvinvointia lisääviä palveluita. Yhtymän liikevaihto vuonna 2013 oli 35,5 miljoonaa euroa ja tulos ennen satunnaisia eriä 3,6 miljoonaa euroa.

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2016 oli 30 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 8,3 miljoonaa euroa.

Tilaa

Liitteet & linkit