HYY Yhtymän tulos julki: 2,4 miljoonaa euroa voitonjakoa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan toimintaan


Kiinteistö-, sijoitus-, ravintola-, majoitus- sekä kustannusalalla toimivan HYY Yhtymän vuoden 2014 liikevaihto oli 34,6 miljoonaa euroa.

Yhtymän liikevoitto kasvoi 4,2 miljoonaan euroon mahdollistaen 2,4 miljoonan euron voitonjaon Helsingin yliopiston ylioppilaskunnalle.

Tilikauden voitto 5,1 miljoonaa euroa sisältää 1,1 miljoonaa euroa edellistä vuotta enemmän arvopaperisalkun myyntivoittoja. Arvopaperisalkun laskennallinen vuosituotto oli 9,2 prosenttia.

Tuloslaskelmaan sisältymätön, tilinpäätöksen liitetietona ilmoitettava yhtymän kiinteistöjen arvioitu markkina-arvo oli vuoden lopussa 188,0 miljoonaa euroa.

HYY Yhtymän vuosikertomus sekä tilinpäätös ovat ladattavissa www-sivuiltamme http://yhtyma.hyy.fi/mediapankki


Annamme mielellämme lisätietoja ja vastaamme kysymyksiinne,

Heikki Närhinen, vt. toimitusjohtaja, heikki.narhinen@hyy.fi, 050 589 9100

Mikko Huttunen, yhtymäviestintä, mikko.huttunen@hyy.fi, 050 435 4512

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistama monipuolinen yritysryhmä joka toimii kiinteistö-, sijoitus-, majoitus- ja ravintola- sekä kustannusalalla. Omistajamme on opiskelija. Yhtymän liikevaihto vuonna 2014 oli 34,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen satunnaisia eriä 5,1 miljoonaa euroa.

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2016 oli 30 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 8,3 miljoonaa euroa.

Tilaa

Liitteet & linkit