Isän kokemus kysyy, mitä on olla isä

Lehdistötiedote / Gaudeamus

Isyydestä puhutaan enemmän kuin koskaan. Yhteiskunnan suhtautuminen isiin ja isyyteen on muuttunut: yhä enemmän keskustellaan isien tukemisesta, isän asemasta yhteishuoltajuudessa, perhevapaiden kustannusten jakamisesta ja erilaisista isyyden muodoista.

Isän rooli hoivaajana nähtiin pitkään toissijaisena äitiin verrattuna, mutta nykyään kiinnostavat myös isien omat kokemukset isyydestä. Miten isyyden kokemukseen vaikuttaa, onko isäksi tulo ollut vahinko, myöntymisen seurausta vai unelmien täyttymys?

Isän kokemus (Gaudeamus 2014) kertoo suomalaisten miesten isyydestä. Kokemuksistaan kertovat eri-ikäiset ja erilaisista taustoista tulevat isät. Mukana on myös harvemmin kuultuja kertomuksia isoisyydestä ja sotasukupolven isyydestä. Tavoitteena on ollut koota yhteen nykykeskustelun ja -tutkimuksen isyystietoutta ja luoda kuva tämänhetkisestä isyydestä.

Perhepolitiikka ei tue jaettua vanhemmuutta

”Ei me seurusteltu eikä mitään. Multa ei kysytty, mulle vaan ilmoitettiin puhelimella, että ’susta tulee isä’. (…) Täytyy kuitenkin myöntää, että tällaisen kovankin jätkän isyys saa positiivisesti liikuttumaan. Isyys on syrjäyttänyt niitä vähemmän tärkeitä asioita. (…) Lapsi on ihan kaikkea.” Rasmus 27 v.

”Arjessa ja puhekielessä isä leimataan helposti joko läsnä- tai poissaolevaksi, perhe- tai työkeskeiseksi, tunteelliseksi tai tunteettomaksi, vastuulliseksi tai vastuuttomaksi tai jollain muulla lailla ääripäiseksi.” Petteri Eerola & Johanna Mykkänen

”Ne vauvaperheiden isät, jotka kertovat uusien ystävien tarpeesta, saattavat olla juuri niitä isiä, jotka hyötyisivät merkittävästi toisten isien kohtaamisesta esimerkiksi isäryhmissä. Isäryhmät ja toisten isien kohtaaminen tarjoavat mahdollisuuksia uusien ystävyyssuhteiden solmimiseen.” Marko Lähteenmäki & Marita Neitola

”Parin viime vuosikymmenen kehitys on osoittanut, että isät haluavat olla lastensa ja perheensä kanssa.(…) Työn järjestämisen tavoilla, riittävillä resursseilla ja työpaikan asenteilla ja toimintakäytännöillä on tulevaisuudessa ratkaiseva merkitys sille, miten tasapainoisesti suomalaiset miehet voivat yhdistää perheen ja työn.” Johanna Lammi-Taskula & Minna Salmi

”Eron jälkeisessä vanhemmuudessa jaetun vanhemmuuden ihanne on yleistynyt myös Suomessa. Eron jälkeistä jaettua vanhemmuutta ei kuitenkaan tueta perhepolitiikan keinoin. Lähes kaikki perhepoliittiset etuudet maksetaan usein sille vanhemmalle, jonka luona lapsi on kirjoilla eli yleensä äidille. Tämä saattaa heikentää erityisesti pienituloisten isien mahdollisuuksia toteuttaa eron jälkeistä isyyttä.” Mia Hakovirta & Mari Broberg

”Yksinhuoltajuuskertomuksissa rakennetaan eräänlaista arjen sankarikuvaa miehistä, jotka ovat vahvoja toimijoita ja elämänsä järjestelijöitä, mutta samanaikaisesti myös hoivaavia isiä, jotka asettavat lapset kaiken edelle. Kertomusten kautta avautuu näkymä perhesuhteiden, vanhemmuuden roolien ja isyyden muutokseen. Isät kuvaavat uudenlaista, kokonaisvaltaista isyyttä ja vahvaa halua hoivata.” Paula Tuovinen

Petteri Eerola & Johanna Mykkänen (toim.):
Isän kokemus
Gaudeamus 2014

Lisätiedot:
Outi Kitti
Tiedotus, myynti ja markkinointi
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki
www.gaudeamus.fi

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2016 oli 30 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 8,3 miljoonaa euroa.