Johtajana kaaoksen reunalla ohjaa kääntämään pirulliset ongelmat voitoksi

Lehdistötiedote / Gaudeamus

Yrityksissä ja yhteisöissä törmätään yhä useammin monisäikeisiin ongelmiin, joille ei ole löydettävissä yhtä oikeaa ratkaisua. Nämä pirulliset ongelmat voidaan kääntää voimavaraksi, jos niihin osataan suhtautua kokonaisvaltaisesti. Kaaoksen reunalle ajautuminen ei tarkoita kaiken loppua vaan se voi olla myös uuden alku. 

Johtajana kaaoksen reunalla (Gaudeamus 2013) auttaa ymmärtämään pirullisia ongelmia ja toimii oppaana käytännön johtamistyössä. Teos lähtee käytännön esimerkkitapauksista, joihin haetaan uudenlaisia ratkaisumalleja. Mukana on pirullisia ongelmia hankalista alaisista perhepolitiikkaan, kuntaliitoksiin ja budjetin laatimiseen.

Teos hyödyntää kompleksisuusajattelun tarjoamia toimintatapoja ja työkaluja. Asiat eivät aina ole sitä, miltä aluksi näyttää. Uusi näkökulma voi tarjota keinon tilanteeseen, johon ei ole löydetty ratkaisua perinteisillä menetelmillä.

Organisatorinen tuska turhauttaa henkilöstön

”Organisaatiota uudistettaessa pirullisia ongelmia aiheuttaa esimerkiksi eri yksiköiden, osa-alueiden ja intressien yhteensovittaminen. Vaikka uudistaminen kohdistettaisiin tiettyyn toimintaan, se vaikuttaa samalla koko organisaatioon. (…) laajoja vaikutuksia on vaikea ymmärtää pohtimatta, miten nämä yksittäisen toiminnan muutokset näkyvät muussa toiminnassa.”

”Kollektiivinen älykkyys (…) on pirstaleisuuden vastakohta, ja sillä tarkoitetaan kaikkea sitä luovuutta ja kyvykkyyttä, jonka ihmisryhmä voi valjastaa pirullisen ongelman käsittelyyn. Kollektiivista älykkyyttä syntyy luonnostaan silloin, kun ongelmaa käsittelevät ihmiset ymmärtävät ongelman sisällön ja merkityksen samalla tavalla.”

”Erilaiset pirstaleisuuden elementit voivat aiheuttaa organisaatioissa tilan, jota kutsutaan organisatoriseksi tuskaksi (…). Organisatorinen tuska ilmenee monin eri tavoin, kuten henkilöstön turhautumisena, keskinäisenä syyttelynä tai suoranaisena paniikkina.”

”Mahdollisuuksien ikkuna voi avautua esimerkiksi tilanteessa, jossa organisaatio pyrkii selviytymään markkinoiden muutoksista. Tällöin organisaatio saattaa olla lähes kaoottisessa tilassa, mutta sen perustoiminnot eivät kuitenkaan järky. (…) Mahdollisuuksien ikkuna on avoinna, sillä markkinoiden muutos ohjaa organisaation johtoa etsimään uusia toimintatapoja ja -malleja.”

”Ensisijainen ongelma on kuitenkin päättäjien kiinnostuksen kapeus eli keskittyminen ainoastaan kustannuksiin. (...) Myös näkyvien tulosten vaatiminen hyvin lyhyellä aikavälillä on varmasti monille tuttu ongelma. Tulosten arviointi on usein mahdollista ja hyödyllistä vasta hieman pidemmällä aikavälillä.”

”Kompleksisuusajattelu pyrkii tuomaan esiin, että täydellisyyden liiallinen ihannointi ehkäisee luovuutta ja haittaa siten organisaation kehittämistä.”

”Organisaation henkilöstön osallistaminen ja kaiken saatavilla olevan ammattitaidon valjastaminen pirullisten ongelmien ratkaisemiseen lisää päätösten legitimiteettiä ja henkilöstön motivaatiota.”

Pirkko Vartiainen, Seija Ollila, Harri Raisio & Juha Lindell:
Johtajana kaaoksen reunalla. Kuinka selviytyä pirullisista ongelmista?
Gaudeamus 2013

Lisätiedot:
Outi Kitti
Tiedotus, myynti ja markkinointi
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki
www.gaudeamus.fi

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2016 oli 30 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 8,3 miljoonaa euroa.