Ketä kiinnostaa? pohtii lasten ja nuorten hyvinvointia ja syrjäytymistä

Lehdistötiedote / Gaudeamus

Hyvinvointi ja syrjäytyminen puhuttavat, mutta mistä niissä on kysymys? Ketä kiinnostaa? (Gaudeamus 2013) pohtii, kuinka sikiöaika ja lapsuuden univaikeudet vaikuttavat lapsen myöhempään elämään, miten koulu-uupumusta voidaan ehkäistä ennalta ja kuinka lapsen sosiaalista elämää pitäisi tukea. 

Suomen Akatemian Lasten ja nuorten hyvinvointi ja terveys -ohjelman tutkijat tuovat kirjassa oman panoksensa laajaan ja monimuotoiseen syrjäytymiskeskusteluun. Kirjassa pohditaan yhteiskunnan nuorimpien syrjäytymistä, sen ilmenemismuotoja, siihen johtavia tekijöitä ja ehkäisymahdollisuuksia. Lapsia ja nuoria tarkastellaan osana sosiaalista mosaiikkia: yhteiskunnan aktiivisina jäseninä.

Kirjassa on kaksi osaa, joista ensimmäinen paneutuu syrjäytymisen ehkäisyyn ja toinen tarkastelee hyvinvoinnin edellytyksiä. Lasten omat käsitykset perheestä, koulusta, kavereista ja asuinympäristöstä tulevat vahvasti esiin.

Lasten kuuntelulle annettava enemmän aikaa

”Jos nuori on ilman opiskelu- tai työpaikkaa, onko hän vakavassa vaarassa syrjäytyä? Voi olla, mutta vain näiden kriteerien korostaminen antaa yksinkertaistetun kuvan monimutkaisesta ilmiöstä.” Jukka Reivinen

”(…) pelimaailma on pelaajille itselleen moniulotteinen kokemisen ja toiminnan tila, joka tuo yhteen erilaisia ihmisiä ja asioita, kehittää taitoja ja ymmärrystä ja voi tukea merkittävästi itsetunnon kehitystä.” Kirsi Pauliina Kallio, Elina Stenvall, Pia Bäcklund & Jouni Häkli

”(…) oppilaan käsitys omasta pystyvyydestään näyttää ohjaavan häntä jopa enemmän kuin todelliset kyvyt ja taidot. (...) Oppilas ponnistelee enemmän, pysyy haastavienkin tehtävien äärellä kauemmin eikä lannistu, koska hän uskoo kykyihinsä oppia.” Helena Viholainen, Tuija Aro, Tuire Koponen, Pilvi Peura & Mikko Aro

”Vaikka lasten ja nuorten terveys ja hyvinvointi ovat keskimäärin parantuneet, osalla menee entistä huonommin. Vaikein tilanne on niillä, joille on alkanut kasaantua huono-osaisuuden riskitekijöitä jo ennen syntymää.” Marja-Leena Perälä, Nina Halme & Outi Kanste

”(…) kun vanhempien unen laatu kärsii lapsen yöheräilystä, lisääntyvät heidän vaikeutensa ratkaista ongelmia sekä säädellä käyttäytymistään esimerkiksi ristiriitatilanteissa.” Juulia Paavonen, Pirjo Pölkki, Elina Vierikko, Niina Häkälä, Outi Saarenpää-Heikkilä, Tarja Stenberg & Tiina Paunio

”Lasten kerronnalle olisi luotava tietoisesti aikaa ja tilaa. Koska koulujen ja päiväkotien toimintatavat on luotu aikoina, jolloin lasten kuuntelemiselle ei annettu arvoa, tarvitaan tietoista ponnistelua.” Riikka Hohti & Liisa Karlsson

”Kun on tutkittu lasten kokemuksia erosta, kysymykset on pääasiassa esitetty lasten vanhemmille ja ammattilaisille. (...) Vasta parin viime vuosikymmenen aikana on alettu kunnolla perehtyä siihen, mitä sanottavaa lapsilla itsellään on.” Kimmo Jokinen, Kaisa Malinen, Henna Pirskanen, Sanna Moilanen, Sonja Rautakorpi, Minna Harju-Veijola, Marianne Notko & Marjo Kuronen

”Toisaalta kunnianhimoinen nuorten sukupolvi asettaa itselleen korkeita koulutuksellisia tavoitteita. Uhkana on, että osa heistä uupuu. Uupumus hidastaa opintoja etenkin opintojen nivelvaiheissa, jolloin seurauksena voi olla useita vä­livuosia. Monet välivuodet lisäävät riskiä pudota kokonaan jatkokoulutuksen ulkopuolelle.” Katariina Salmela-Aro & Heta Tuominen-Soini

Jukka Reivinen & Leena Vähäkylä (toim.):
Ketä kiinnostaa? Lasten ja nuorten hyvinvointi ja syrjäytyminen.
Gaudeamus 2013

Lisätiedot:
Outi Kitti
Tiedotus, myynti ja markkinointi
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki
www.gaudeamus.fi

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2016 oli 30 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 8,3 miljoonaa euroa.