Kuolleenmeren kadonnut kansa: Arkeologinen aarre avaa portin menneisyyden Qumraniin

Luolista Kuolleenmeren läheltä vuonna 1947 löytyneet kirjakääröt toivat päivänvaloon uskonnollisen yhteisön, joka oli hävinnyt jäljettömiin ajanlaskun alkupuolella. Viime vuosisadan merkittävimpiin lukeutuva arkeologinen aarre avaa portin menneisyyden ihmisten tapoihin ja elämään.

Qumranin yhteisö koki edustavansa juutalaisuutta puhtaimmillaan. Kiistat uskonnon oikeanlaisesta harjoittamisesta työnsivät ryhmän jäsenet erilleen muista juutalaisista. Yhteisö tavoitteli opeillaan viisasta elämää, ja ulkopuolisten tavat tuomittiin väärinä ja jumalattomina.

Arkielämään liittyvät säännöt vaativat uskonnollisten lakien tarkkaa noudattamista. Ne ottavat kantaa niin rituaaliseen puhtauteen, rikkomuksiin kuin yhteisön jäseneksi liittymiseenkin. Ryhmässä syvennyttiin myös sellaisiin pyhiin kirjoituksiin, jotka juutalaisten ja roomalaisten välisten sotien myllerryksessä painuivat pitkäksi aikaa unohduksiin yhteisön mukana.

Kuolleenmeren kadonnut kansa sisältää kattavimman Qumranin kirjakääröistä tehdyn suomenkielisen käännöksen. Aiemmin tunnettuja huomattavasti varhaisempien Vanhan testamentin käsikirjoitusten sekä yhteisön arkea käsittelevien katkelmien kautta kääröt hahmottavat pari tuhatta vuotta sitten eläneen uskonnollisen ryhmän arvoja, tapoja ja sielunelämää. Tekstien avulla voidaan myös tarkastella ajan juutalaista yhteiskuntaa sekä vertailla yhteisöä tämän päivän uskonnollisiin liikkeisiin ja lahkoihin. Kirjan tekijät ovat maailman johtavia Qumranin kirjakääröjen asiantuntijoita.

Vastakohtaisuus kuului yhteisön maailmankuvaan

”Qumranin yhteisön asema virallisen juutalaisuuden ulkopuolella tai marginaalissa selittänee teosten usein varsin poleemista ja mustavalkoista sävyä. Yhteisön jäsenet olivat Jumalan valittuja ja ’Valon’ lapsia, muut juutalaiset taas ’Pimeyden’ perillisiä tai luopioita, jotka eivät pitäneet Mooseksen lakia kunniassa.”
Raija Sollamo & Mika S. Pajunen

”Jos joku sylkee keskelle yhteisen kokouksen istuntoa, häntä on rangaistava kolmellakymmenellä päivällä. Jos joku tuo kätensä viittansa alta esiin ollessaan niin huolimattomasti puettu, että hänen alastomuutensa näkyy, häntä on rangaistava kolmellakymmenellä päivällä. (…) Jos joku kulkee ympäriinsä herjaten lähimmäistään, hänet on suljettava yhdeksi vuodeksi yhteisen kokouksen puhtaudesta ja häntä on rangaistava.” Yhdyskuntasääntö

”Mutta voima, mahti ja suuri viha ovat tulen liekeissä kaikkien tuhon enkeleiden käsissä niitä varten, jotka ovat uppiniskaisia tielle ja inhoavat Lakia: Heistä ei jää ketään jäljelle eikä yksikään heistä реlastu, sillä Jumala ei heitä muinoin valinnut.” Damaskon kirja

”Taivaalliset voimat, ennen kaikkea enkeli Mikael, varmistaisivat Jumalan valittujen ja liiton uskollisten menestyksen.(…) Lopulta Valon lapset perisivät voiton ja Pimeyden lapset tuhottaisiin täydellisesti. Tällainen tulevaisuudennäky oli omiaan vahvistamaan qumranilaisten käsitystä, että he kuuluivat valittujen yhteisöön (…). Raija Sollamo & Mika S. Pajunen

”Kun rakennat uuden talon, niin varusta sen katto reunuksella. Silloin perheesi ei joudu vastuuseen tapaturmasta siksi, että joku voisi pudota siltä.” Temppelikäärö

”Suuressa armossaan hän oli lempeä nöyrille: Hän avasi heidän silmänsä näkemään tiensä ja heidän korvansa kuulemaan Hänen opetuksensa.” Ylistyshymnit Herralle

”Jos lainaat puutteeseesi rahaa muilta, älä nuku päivällä äläkä yöllä, älä lepää, ennen kuin olet maksanut lainaajalle takaisin. Älä valehtele hänelle – miksi kantaisit syyllisyyttä?” Ymmärtäväisyyden ohje

Raija Sollamo & Mika S. Pajunen (toim.)
Kuolleenmeren kadonnut kansa. Qumranin kirjoituksia.
Gaudeamus 2015
ISBN 978-952-495-374-0

Lisätietoja:
Lasse Leminen
Tiedotus, myynti ja markkinointi

lasse.leminen@gaudeamus.fi
050 466 4910

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
PL 1099
00101 Helsinki

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2016 oli 30 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 8,3 miljoonaa euroa.