Länsimaisen yhteiskunnan juurilla: Demokraattisen oikeusvaltion synty perustui sattumiin

Lännen ja idän arvomaailmat ovat jatkuvasti törmäyskurssilla, vaikka niillä on yhteiset juuret. Länsimaalaiselle demokratia ja yksilönvapaus ovat itsestäänselvyyksiä. Kertomus oikeusvaltion ydinarvojen muotoutumisesta ja leviämisestä on kuitenkin paljon monimutkaisempi.

Lännen ja idän yhteisen alkukodin voi jäljittää Välimeren alueen kulttuuripiiriin. Teiden eriytymiseen vaikuttivat lännessä antiikin Roomassa syntynyt käsitys jumaluuksien ulkopuolisesta laista, kapitalismin mahdollistanut omaisuuden suoja sekä järjen nimeen vannonut tiede. Vähitellen kansallisvaltiot syrjäyttivät heimoyhteisöt. Niissä laki ei tullut suoraan Jumalalta vaan korkeinta valtaa käytti kirkon tukema hallitsija.

Idässä ihmisten uskollisuus kohdistui hallitsijan sijasta heimoyhteisöihin. Lakia ei erotettu uskonnosta, hallitsija edusti jumalaa ja mystiikkaa arvostettiin luonnontieteitä enemmän. Nykyään idän valtioissa valta luovutetaan usein vahvalle johtajalle, kun taas lännessä luotetaan yksilöä korostavaan kilpailuun ja loputtomaan talouskasvuun.

Länsimaisen yhteiskunnan juurilla pohtii historian suurten kehityslinjojen kautta idän ja lännen eriytymistä omille teilleen. Teos auttaa ymmärtämään länsimaisen oikeusvaltion juuria sekä syitä sen erilaiselle luonteelle islamilaiseen maailmaan ja Itä-Eurooppaan verrattuna. Kirja osoittaa myös sattuman merkityksen historiassa.

Ideologian valta säilyy, koska ihmiset uskovat siihen

”Ydin kehityksessä kohti yksilöiden oikeuksia tai näiden oikeuksien polkemista on siinä, kuinka yhteiskuntajärjestyksen laillisuus perustellaan. Tässä on kaksi ääripäätä: toisessa lait ovat oikeita, koska ne edustavat jumalan totuutta, ja toisessa lait ovat oikeita, koska olemme ne yhdessä ja yhteiseksi hyväksi säätäneet.”

”Muinaishistoria vaikuttaa muun muassa sellaisiin nykyisyyttä ohjaaviin rakenteisiin kuin moraali, totuus ja oikeus. Ne ovat niin hitaasti muuttuvia ilmiöitä, että tarkasteluun on otettava pikemminkin vuosituhansia kuin vuosikymmeniä.”

”Tärkein ero kreikkalaisten ja persialaisten filosofien välillä oli se, että jälkimmäisten keskuudessa ei ollut uskonnosta erotettavaa filosofiaa. Jopa heidän pitkälle edennyt tietämyksensä matematiikasta ja tähtitieteestä oli yhteydessä uskontoon ja jumaliin.”

”Länsi-Euroopan poikkeuksellinen ratkaisu johti siihen, että oikeuttakin saatettiin tarkastella asiana, jota ihminen eli hallitsija voi muuttaa säätämällä lakeja. Näin oikeus erosi uskonnosta, joka oli aikaisemmin määrittänyt lait ikuisiksi.”

”Kun sitten viimeisen vuosisadan aikana idässäkin valtarakenne muotoiltiin läntiseen tapaan, myös puheet ihmisoikeuksista ja demokratiasta tulivat osaksi arkipäivän politiikkaa ja oikeusargumentaatio sai länttäkin puhdasoppineempia muotoja.”

”Ainoastaan ideologian valta säilyy, koska se on hahmoton ja amebamainen voima. Ideologian valta on siinä, että ihmiset uskovat siihen. Ideologia onkin vain siihen uskovien ihmisten suhde johonkin epämääräiseen, joka on aina uusittavissa ja muutettavissa mutta joka ei ole koskaan mitään konkreettista.”

Jukka Korpela
Länsimaisen yhteiskunnan juurilla. Jumalan laista oikeusvaltion syntyyn.
Gaudeamus 2015
ISBN 978-952-495-367-2

Lisätietoja:
Lasse Leminen
Tiedotus, myynti ja markkinointi

lasse.leminen@gaudeamus.fi
050 466 4910

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
PL 1099
00101 Helsinki

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2016 oli 30 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 8,3 miljoonaa euroa.