Merenkulun logistiikka: vaikutukset ulottuvat koko kansantalouteen

Lehdistötiedote / Gaudeamus

Merenkulkua ja sen logistiikkaa pidetään usein telakoiden, satamien ja teollisuuden asiana, vaikka vaikutukset ulottuvat koko kansantalouteen. Tiukentuneet ympäristömääräykset ja yhteiskuntavastuu haastavat kuljetusmuodon, jossa suuret määrät raaka-aineita ja valmiita tuotteita on saatava asiakkaille mahdollisimman halvalla, turvallisesti ja oikeaan aikaan.

Merenkulun logistiikka (Gaudeamus 2013) avaa kattavasti merenkulun taustoja, nykytilannetta ja kehitysnäkymiä. Kirjassa tutustutaan Suomen ulkomaankauppaan, Itämeren ja muun maailman meriliikenteeseen sekä logistiikan ja talouden eri osa-alueisiin. Huomioon on otettu paitsi teollisuus, kauppa, telakat, varustamot ja satamat myös miehistö, turvallisuus, ympäristöongelmat, tulevaisuudennäkymät ja taloudelliset ongelmat.

Tiukentuvat määräykset aiheuttavat suuria kustannuksia

”(…) bruttokansantuotteen kasvaessa merikuljetukset ovat kasvaneet vielä nopeammin. Tämä johtuu siitä, että tuotteita ei enää tehdä valmiiksi yhdellä kertaa yhdessä maassa vaan raaka-aineet ja välituotteet voivat kulkea maasta toiseen useaan kertaan.”

”Osittain Suomen satamien suurta määrää ylläpitää niiden merkitys oman alueen talouselämään. (…) Kunnat eivät siis mielellään luovu omasta satamasta ja tee yhteistyötä naapurikunnan kanssa, vaikka näin saataisiin usein suurempi käyttöaste yhteiselle satamalle ja sen infrastruktuurille ja säästettäisiin investointikustannuksissa.”

”Kansallista tukijärjestelmää on erittäin vaikea toteuttaa, sillä merenkulku on eräs kaikkein kansainvälisimmistä toimialoista; sen tuotantokapasiteetti voidaan jopa yhdessä päivässä siirtää yhden lainsäädännön alta toisen maan lainsäädännön alle. Tämä vaikeuttaa luonnollisesti myös merenkulun turvallisuuden säätelyä.”

”Merenkulku on perinteisesti ollut maineeltaan ympäristöystävällinen ja siten paljolti välttynyt maakuljetuksiin kohdistuvista tiukoista ympäristönormeista. Tilanne on muuttunut nopeasti (…) ja 2010-luvulla on tulossa meriliikenteeseen suuri määrä uusia ympäristömääräyksiä. Tiukentuvat määräykset aiheuttavat tulevaisuudessa suuria kustannuksia varustamoille.”

”Valitettavasti merenkulussa yhteiskuntavastuun lisääntyminen on ajanut toimijoita pois alalta. (…) Koska kansainväliset määräykset sälyttävät vastuun onnettomuuksista yhä enemmän laivan omistajan harteille, yhä harvemmat öljy-yhtiöt omistavat enää omia varustamoja.”

”Merenkulkuun sisäänrakennettu suurten voittojen mahdollisuus tuo alalle suuria riskinottajia, joiden kalusto ja toimintatavat ovat usein ristiriidassa vastuullisen yritystoiminnan kanssa. Suuret voitot houkuttelevat varustamoja käyttämään liikenteessä heikkokuntoisia aluksia ja liian vähäistä miehistöä.”

Ulla Tapaninen:
Merenkulun logistiikka
Otatieto-sarja
Gaudeamus 2013

Lisätiedot:
Outi Kitti
Tiedotus, myynti ja markkinointi
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki
www.gaudeamus.fi

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2016 oli 30 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 8,3 miljoonaa euroa.