Näkyvä käsi esittelee vaihtoehtoisen talouden mallin

Lehdistötiedote / Gaudeamus

Liiketoiminnan päätavoite on nykyään voiton maksimointi. Sen jalkoihin jäävät eettiset periaatteet ja yhteinen hyvä. Itävaltalainen Christian Felber tarttui tähän epäkohtaan ja kehitti vaihtoehtoisen mallin, yhteishyvän talouden, joka perustuu yhteistyöhön sekä sosiaalisesta ja ekologisesta vastuunotosta palkitsemiseen. 

Teoksessaan Näkyvä käsi – kohti yhteishyvän taloutta (Gaudeamus 2013) Felber esittelee uuden talouden mallin, jossa liiketoiminta palvelee ihmisten ja ympäristön hyvinvointia. Yhteishyvän taloudessa painotetaan demokraattisesti muotoiltuja pelisääntöjä. Tuloerojen kasvu pysäytetään ja pankkitoimintaa kehitetään eettisempään suuntaan. Teoksen ydin on vastuullisuuden mittaamiseen kehitetty yhteishyvälaskelma, joka ohjaa toimintaa jo useissa keskieurooppalaisissa yrityksissä, kunnissa ja järjestöissä.

Näkyvä käsi esittelee konkreettisia keinoja, joilla yrityksiä voidaan kannustaa yhteiseen hyvään. Teos tarjoaa myös tuoreita esimerkkejä toteutuneista kokeiluista osuustoiminnan, vihreän talouden ja yritysvastuun saralla.

Tervetuloa perjantaina 25.10. ja lauantaina 26.10.
Christian Felber vierailee Suomessa Helsingin kirjamessujen aikaan:
• Perjantaina 25.10. klo 17.00–18.00 Christian Felber ja yhteishyvän talous Gaudeamus Kirja & Kahvissa (Vuorikatu 7, Kaisa-talo, Helsinki).
Felberiä haastattelee KTM, tutkija Jenni Selosmaa. Vapaa pääsy.
• Lauantaina 26.10. klo 13.30–14.00 Onko nykytaloudelle vaihtoehtoja? -keskustelu Helsingin kirjamessuilla (Eino Leino -lava).
Felberin kanssa keskustelemassa Markus Leikola.

Globaalit konsernit vaikutusvaltaisempia kuin monet hallitukset

”Jonkin yrityksen korkea liikevoitto voi yhdistyä irtisanomisiin, sukupuoliseen syrjintään, vaarallisten tuotteiden valmistukseen, ympäristön tuhoamiseen, veronkiertoon tai epäasialliseen puoluerahoitukseen.”

Maalaisjärki ja oikeudenmukaisuuden tunto sanovat, että asian tulisi olla juuri päinvastoin: sosiaalisesti, ekologisesti, demokraattisesti ja solidaarisesti toimivalla yrityksellä pitäisi olla helpompaa kuin vastuuttomalla ja häikäilemättömällä. Sen kuuluisi – nykykäsittein – saada kilpailuetua.

”Väestö on ikääntynyt kovaa vauhtia jo yli sata vuotta, eikä ikääntyminen ole vaarantanut eläkkeiden rahoitusta ennen kuin yksityinen eläkevakuutusbisnes alkoi voittoa tahkotakseen levittää tällaista huolta.”

”Jos kunnianhimoisimmat haluavat ansaita enemmän, on se täysin mahdollista mutta edellyttää myös vähimmäispalkan nostamista: rikkaat ja köyhät ovat kuin kohtalon toisiinsa sitomia.”

”Globaalit konsernit ovat nykyään vaikutusvaltaisempia kuin monet hallitukset. Niiden päätökset voivat koskettaa satojatuhansia ihmisiä, ja niillä on suhteeton vaikutus mediaan, puolueisiin, tieteeseen ja oikeuslaitokseen.”

Maria Joutsenvirta: Uuden talouden liike luo talouteen vaihtoehtoja -epilogi:
”Yhteishyvän talous esittää radikaaleja uudistuksia mutta kaihtaa äärimmäisyyksiä ja aatteellisiin kiistoihin jumittumista. Se pyrkii yhteistyöhön monien Suomessakin jalansijaa saaneiden yhteisötaloushankkeiden kanssa kuten aikapankit, Reilu kauppa, kaupunkiviljely, ruokapiirit ja -osuuskunnat, permakulttuuri, ekokylät, siirtymäkaupungit ja eettinen pankki.”

Christian Felber:
Näkyvä käsi.Kohti yhteishyvän taloutta.
Alkuteos Die Gemeinwohl-Ökonomie. Das Wirtschaftsmodell der Zukunft (2011)
Suomentanut Aino Assmuth
Gaudeamus 2013


Lisätiedot:
Outi Kitti
Tiedotus, myynti ja markkinointi
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki
www.gaudeamus.fi

Vastuullista HYY-liiketoimintaa.

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2016 oli 30 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 8,3 miljoonaa euroa.