Oppi rakkaudesta: rakkaus on intohimoa, leikkiä, hyväksyntää ja arvostusta

Rakkaus on aiheena kenties maailman vanhin. Vanhemman rakkaus lapseen, ystävyysrakkaus, lähimmäisenrakkaus ja intohimo ovat tuttuja, mutta mikä on rakkauden rooli suvaitsevaisuudessa, kunnioituksessa, arvonannossa ja hyväksynnässä? Uudenlaiset parisuhteet ja monikulttuurisuuden lisääntyminen ovat nostaneet rakkauden yhteiskunnalliseksi puheenaiheeksi. Mitä rakkaus oikeastaan on, ketä saa rakastaa ja onko rakkaus aina epäitsekästä?

Oppi rakkaudesta pohtii rakkauden eri muotoja lapsuuden hyväksynnän etsinnästä aikuisuuden tasavertaiseen rakkauteen ja vanhuusiän arvostuksen kaipuuseen. Totuuden, tiedon ja luonnon rakastamista, auttamista, parisuhdetta ja avioliiton ideologiaa lähestytään muun muassa kungfutselaisen ajattelun, kuuluisan keskiaikaisen rakkaustarinan ja renessanssin elämäntaito-oppaiden kautta.

Oppi rakkaudesta herättää ajatuksia ihmiseksi kasvamisesta sekä rakkaudesta yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan elämän perustana.

Jossain mielessä kannan aina mukanani oman itseni siirtomaata

”Rakkaudella on monta suuntaa, ja vain harva meistä on niin onnekas, että saa kokea syvää tyydytystä kaikilla näillä suunnilla tai näyttämöillä. (...) useimmat meistä onnistuvat kuitenkin jollain rakkauden näyttämöllä: hyvät ystävät voivat korvata työelämän yksitoikkoisuutta, ja rakkaus luontoon, musiikkiin tai tieteeseen voi auttaa ihmissuhteiden epäonnistuessa.”

”Ystävyysrakkaudella on aivan ilmeinen eettinen ongelmansa, nimittäin juuri sisäpiiriläisyys. Onko moraalisesti oikein rakastaa juuri tiettyjä toisia ihmisiä? Eikö rakkauden tulisi kohdistua kaikkiin? (…) Rakkaus valitsee kohteensa, ja silloin rakastavat tietyssä mielessä päättävät olla erillään muista, jopa hylätä heidät.”

”Toisen ihmisen hyvän ymmärtäminen on kuitenkin vaikea asia, siihen ei riitä pelkkä erilaisuuden tajuaminen. (…) Toisen ihmisen asemaan asettuminen ja aito eläytyminen voivat auttaa jonkin verran, mutta viime kädessä en voi muuttua toiseksi. Jossain mielessä kannan aina mukanani oman itseni siirtomaata.”

”Romanssin voi näyttää ja siitä voi kertoa, mutta sitä ei voi selittää. Maailmankirjallisuus on täynnä rakkaustarinoita, mutta romanttiselle rakkaudelle ei ole hyväksyttyä selitystä. Kuka jaksaisi lukea selitysteosta Shakespearen Romeoon ja Juliaan?”

”Intohimoon kuuluvat läheisesti kepeys ja leikkimieli. Ilman kepeyttä intohimo kääntyy vihaksi ja eroottinen rakkaus päähänpinttymäksi, maniaksi. Intohimon ja leikkimielen yhdistäminen on vaikeaa, sillä intohimo haluaa arvottaa kohteensa kaikkein tärkeimmäksi elämänsä päämääräksi.”

”Lähi-idän uskonnoissa Jumala ei paljasta kasvojaan mutta jumaluudella oletetaan olevan kasvot. Kungfutselaisuudessa ei ajatella ihmisten olevan valmiiksi hyväntahtoisia, vaan keskinäinen vieraus on vaikeasti voitettava vastus.”

”Kaikkein jyrkimmät yksilönvapauden kannattajat ovat kriittisiä myös suvaitsevaisuutta kohtaan, sillä suvaitsevaisen tahon voi tavallaan ajatella harjoittavan valtapolitiikkaa ja voivan olla ylemmyydentuntoinen. Yksilö voi oikeutetusti kokea, ettei hän kaipaa toisten häneen kohdistamaa suvaitsevaisuutta."

Risto Saarinen:
Oppi rakkaudesta
Gaudeamus 2015
ISBN 978-952-495-356-6

Lisätietoja:
Outi Kitti
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28
00100 Helsinki

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2016 oli 30 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 8,3 miljoonaa euroa.