Perhetutkimuksen suuntauksia kokoaa yhteen tärkeimmät perheteoriat

Lehdistötiedote / Gaudeamus

Perhe on yleismaailmallinen mutta myös erityinen: jokainen perhe on omanlaisensa. Perheen käsite muuttuu yhteiskunnan mukana ja myös perheen sisällä elämänkulun myötä. Kulttuuria korostavat perhetutkimuksen suuntaukset ovat perinteisesti painottaneet perheiden moninaisuutta, biologiset puolestaan yleismaailmallisuutta.

Perhetutkimuksen suuntauksia (Gaudeamus 2014) on perusteos, joka kokoaa ensimmäistä kertaa suomeksi yhteen perhetutkimuksen suuntaukset ja lähestymistavat, jotka ovat ohjanneet tutkimusta sosiologiassa, sosiaalityössä, psykologiassa ja kasvatustieteissä.

Kirjassa keskitytään nykyaikaan: mukaan on valittu kymmenen keskeistä suuntausta viimeisen 60 vuoden ajalta. Klassisten lähestymistapojen lisäksi perhettä tarkastellaan sosiaalisten suhteiden muodostelmana ja pohditaan perhekäytäntöjä, perhettä arkielämän näkökulmasta sekä ihmisperhettä evoluutiopsykologiassa ja -ekologiassa.

Uutuusteos antaa välineitä perhetutkimuksen monisyisen kentän jäsennykseen mutta innoittaa myös omiin kehittelyihin perhetyössä ja -tutkimuksessa.

Sisällys

Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen: Johdanto
Riitta Jallinoja: Teoria universaalista perheestä
Merja Korhonen & Hannu Perho: Psykososiaalinen kehitysteoria
Helena Hurme: Bioekologinen malli
Marjo Kuronen: Perheen ideologinen tuottaminen
Isto Ruoppila: Elämänkulun teoria perhetutkimuksessa
Hannele Forsberg: Konstruktionistinen lähestymistapa perheeseen
Anna-Maija Castrén: Konfigurationaalinen näkökulma perheeseen
Kimmo Jokinen: Perhekäytäntöjen sosiologia
Pirjo Korvela & Anna Rönkä: Arkielämä näkökulmana perheeseen
Anna Rotkirch: Ihmisperhe evoluutiopsykologiassa ja -ekologiassa
Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen: Jälkikirjoitus

”Perhe ja suku ovat käsitteinä kuin liukkaita saippuoita, joista ei millään saa otetta, sillä jokainen määrittely tuntuu karkaavan käsistä heti, kun sen on esittänyt. Voi olla, että tämä on ollut yksi syy siihen, että perhekäsitettä on ruvettu vierastamaan. (…) Jäljelle jää kuitenkin kysymys, missä kohtaa elämää ja minkälaisena perhe läheissuhteiden verkostoissa ja henkilökohtaisessa elämässä esiintyy.”
Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen

Riitta Jallinoja, Helena Hurme & Kimmo Jokinen (toim.):
Perhetutkimuksen suuntauksia
Gaudeamus 2014

Lisätiedot:
Outi Kitti
Tiedotus, myynti ja markkinointi
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki
www.gaudeamus.fi

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2016 oli 30 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 8,3 miljoonaa euroa.