Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen kannustaa tieteidenvälisille menetelmäpoluille

Ihmisen vaikutus näkyy kaikkialla, eikä puhdasta luontoa löydy enää juuri mistään. Samoin luonto vaikuttaa ihmisten elämään ja yhteiskuntien toimintaan paitsi paikallisesti myös maailmanlaajuisesti. Luonnon saastuminen, väestönkasvu, ilmastonmuutos ja fossiilisten polttoaineiden rajallisuus ovat tehneet paikallisista ympäristöongelmista koko planeettaamme koskevia.

Ongelmien laajentuminen ja mutkistuminen kyseenalaistavat perinteiset lähestymistavat. Modernin tutkijan on murtauduttava ulos tutkimukselliselta mukavuusalueeltaan. Polkuja yhteiskuntatieteelliseen yhteiskuntatutkimukseen esittelee erilaisia tutkijoiden kehittämiä ja löytämiä tieteidenvälisiä menetelmäpolkuja.

Teos korostaa yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen roolia ratkaisujen etsijänä. Tärkeästä roolistaan ja 30–40 vuoden historiastaan huolimatta tieteenala taistelee yhä paikastaan ympäristö- ja yhteiskuntatieteiden joukossa.

Monitieteinen yhteistyö auttaa tarkastelemaan omaakin tieteenalaa uudesta näkökulmasta

”Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen ydinsanoma on, että ympäristöajattelusta puuttuu ilman yhteiskuntatieteitä kulttuurin muutoksen ja muuttamisen näkökulma.” Ilmo Massa

”Monitieteinen yhteistyö on polku, jossa yksittäinen tutkimus on vain pieni osa. (…) Meille monitieteinen tutkimusyhteistyö on ollut jatkuva oppimisprosessi, jonka kuluessa olemme oppineet tarkastelemaan omia tieteenalojamme tuoreesta näkökulmasta.” Riikka Paloniemi & Annukka Vainio

”Poliittiset kiistat ovat aina arvovalintoja ja ideologisia kiistoja, mutta niiden ratkaiseminen vaatii myös uuden tiedon tuottamista. Ympäristöpoliittisia ongelmia monimutkaistaa vielä se, että tieto niistä ja niiden mahdollisista ratkaisuista on hajallaan erilaisilla yhteiskunnan toimijoilla.” Arho Toikka

”Viestinnällä ja medialla on tärkeä rooli siinä, miten ympäristöasiat nousevat yhteiskunnalliseen tietoisuuteen. Jotta voimme vaikuttaa elinympäristössämme tapahtuviin negatiivisiin muutoksiin, ne on muotoiltava ratkaisua vaativiksi ongelmiksi ja tuotava julkiseen keskusteluun.” Esa Väliverronen

”Kestävän yhteiskunnan edellytysten pohtiminen ja ympäristöongelmien ratkaisumallien kehittäminen ovat tutkimukselle suuria haasteita. Tällaisen tieteellisen tiedon varassa yhteiskuntaa, taloutta, politiikkaa ja kulttuuria voitaisiin kehittää kestävämpään suuntaan. Vaikka tämä työ on jo aloitettu, siihen olisi panostettava huomattavasti enemmän ja systemaattisemmin.” Ilmo Massa

Ilmo Massa (toim.):
Polkuja yhteiskuntatieteelliseen ympäristötutkimukseen
Gaudeamus 2014
ISBN 978-952-495-329-0

Lisätiedot:
Outi Kitti
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus Oy
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki
www.gaudeamus.fi

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2017 oli 31,1 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 9,0 miljoonaa euroa.