Puhtaan järjen kritiikki – Länsimaisen filosofian kuuluisin teos ilmestyy ensimmäistä kertaa kokonaan suomeksi

Lehdistötiedote / Gaudeamus

Saksalaisen filosofin Immanuel Kantin (1724–1804) Puhtaan järjen kritiikki on luultavasti koko länsimaisen filosofian kuuluisin teos. Pääteoksellaan Kant rakensi siltaa rationalismin ja empirismin välille ja vastusti jyrkkää kokemusajattelua. Teoksen päämäärä on vastata tietoteoreettisiin kysymyksiin ”mitä tiedämme” ja ”kuinka tiedämme sen”.

Kant pyrkii paitsi määrittämään teoreettisen tiedon alan ja rajat myös selittämään, miten moraali ja usko ovat mahdollisia luonnonlakien säätelemässä maailmassa. Kantin transsendentaalisen idealismin mukaan metafysiikka on mahdollista vain, jos otetaan huomioon oman mielemme vaikutus havaintoihimme ja käsityksiimme.

Puhtaan järjen kritiikki koostuu johdannosta ja kahdesta kirjasta. Johdannossa Kant käsittelee ”puhtaan” ja empiirisen tiedon eroja, analyyttisten ja synteettisten arvostelmien eroja, apriorisen tiedon mahdollisuuksia ja ”puhtaan järjen” ongelmaa yleensä. Ensimmäinen kirja käsittelee Kantin transsendentaalisen idealismin perusosasia ja toinen sen menetelmiä.

Tervetuloa perjantaina 25.10.2013

Helsingin kirjamessuilla 25.10. 11.00–11.30 Aleksis Kivi -lavalla keskustellaan Puhtaan järjen kritiikistä. Mitä annettavaa maailman kuuluisimmalla filosofiateoksella on nykyajalle? Onko ajattelulle aikaa 24/7 -maailmassa? Keskustelemassa Olli Koistinen, Kreeta Ranki ja Jakke Holvas.

”On mieletöntä odottaa järjeltä valaistusta”

”Kirjassa huipentuu vuosikymmeniä kestänyt herkeämätön filosofisten ongelmien ja filosofian mahdollisuuden pohdinta, ja sen päämäärä on kunnioitusta herättävä: määrittää ihmisen tietokyvyn rajat.” Olli Koistinen: Johdatus Puhtaan järjen kritiikkiin

”Inhimillisellä järjellä on erityisenä kohtalona eräässä kognitioidensa lajissa, että sitä vaivaavat kysymykset, joita se ei voi torjua, sillä itse järjen luonto on antanut ne sille ratkaistaviksi. Mutta se ei myöskään voi vastata niihin, koska ne ylittävät inhimillisen järjen kaikki kyvyt.”

”Esimerkit ja havainnollistukset vaikuttivat minusta aina tarpeellisilta (…). Tajusin kuitenkin pian tehtäväni laajuuden ja niiden objektien lukuisuuden, joiden kanssa joutuisin tekemisiin. Koska havaitsin, että jo tämä, kuivasti ja pelkästään skolastiseen tapaan esitettynä, riittäisi yksin laajentamaan teosta aivan tarpeeksi, pidin epäviisaana paisuttaa sitä vielä entisestään esimerkeillä ja havainnollistuksilla, jotka ovat välttämättömiä vain suurta yleisöä ajatellen, etenkin kun tämä työ ei missään nimessä voisi koskaan soveltua suuren yleisön käyttöön ja kun kyseisen tieteen todelliset tuntijat eivät näitä helpotuksia välttämättä tarvitse, ne voisivat tässä toimia jopa päämäärän vastaisesti, vaikka ne ovatkin aina miellyttäviä.”

”Sen sijaan siis, että yhtyisitte miekkoinenne taisteluun, seuratkaa pikemmin kritiikin turvalliselta istuimelta rauhassa tuota taistelua, joka varmasti uuvuttaa taistelijat mutta viihdyttää teitä ja varmasti päättyy vailla verenvuodatusta lopputulokseen ja koituu hyödyksi tietämyksellenne. On näet mieletöntä odottaa järjeltä valaistusta ja kuitenkin määrätä ennakolta, kummalle puolelle sen täytyy välttämättä kallistua.”

”Kaikkien tehtävien ratkaisemisen ja kaikkiin kysymyksiin vastaamisen haluaminen olisi hävytöntä kerskailua ja niin pitkälle menevää itserakkautta, että sen täytyisi heti tuhota kaikki luottamus.”

”Metafysiikan luo tullaan aina palaamaan kuin rakastetun luo riidan jälkeen.”


Lisätiedot:
Outi Kitti
Tiedotus, myynti ja markkinointi
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki
www.gaudeamus.fi

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2016 oli 30 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 8,3 miljoonaa euroa.