Talous ja filosofia pohtii, mitä annettavaa filosofialla on markkinataloudelle

Lehdistötiedote / Gaudeamus

Filosofeilta odotetaan henkeviä puheenvuoroja totuuden, hyvyyden ja kauneuden kaltaisista arvoista. Miksi he ryhtyvät puhumaan rahasta? Jo Aristoteleellä oli mielipiteensä kaupankäynnistä, ja nykyisin talouskriisit koettelevat taloutta koskevaa tieteellistä tietoa. Myös yritysten eettinen vastuu puhuttaa.

Talous ja filosofia (Gaudeamus 2013) tarjoaa monipuolisen kuvan rahaan ja talouteen liittyvistä ajattomista ja ajankohtaisista teemoista. Millaisena todellisuus hahmottuu taloustieteessä? Mikä on tunteiden merkitys taloudessa? Voiko onnea ostaa?

Teoksessa kartoitetaan myös voitontavoittelun moraalista oikeutusta, vaihtoehtoisia näkökulmia kapitalistiseen talousjärjestelmään, matemaattisen taloustieteen alkuvaiheita sekä markkinamekanismien mallintamisen periaatteita.

Tervetuloa sunnuntaina 27.10.2013

Helsingin kirjamessuilla, Eino Leino -lavalla su 27.10. klo 15.30–16.00 Talouden filosofia – filosofin talous -keskustelu. Jaakko Kiander, Kristina Rolin ja Jaakko Kuorikoski pohtivat Kalle Haatasen johdolla talouden ja filosofian suhdetta.

Voiko voiton maksimointi olla moraalinen velvollisuus?

”Aristoteles eli aikana, jolloin vaihtoon perustuvasta luontaistaloudesta oltiin siirtymässä rahatalouteen. Hänen mielestään luonnollisia tapoja hankkia omaisuutta olivat maanviljelys, paimentolaisuus, metsästys, kalastus ja jopa merirosvous, kun taas luonnottomia olivat kauppa, rahanlainaus ja koronotto.” Ilkka Niiniluoto, Risto Vilkko & Jaakko Kuorikoski

”Jälkikäteen on helppo luetella syitä, jotka johtivat niin finanssikriisin kuin eurooppalaisen valtionlainakriisinkin syntyyn. Kehitys olisi ehkä ollut nähtävissä jo etukäteen, jos velkaantumisen riskeihin olisi haluttu kiinnittää huomiota.” Jaakko Kiander

”Koska markkinoiden tasapainottuminen ja hintojen muutokset tosiasiassa tapahtuvat yksilöiden välisen vuorovaikutuksen kautta, markkinoiden vakautta voi totuudenmukaisesti tutkia vain tutkimalla näitä vuorovaikutuksia – eli tutkimalla niitä mekanismeina.” Jaakko Kuorikoski & Aki Lehtinen

”Kansan keskuudessa talouden metafysiikka on (…) hyvin tunnepitoista. Päällimmäisenä ihmisten mielessä ovat huoli ja turvattomuus, epäluottamus ja epävarmuus, pelko, kateus, toivo, epätoivo. Vaaleissa ihmisten ratkaisut ovat hyvin vahvasti tunnepohjaisia, ja esimerkiksi populististen liikkeiden suosion dramaattinen kasvu kaikkialla Euroopassa liittyy juuri tähän.” Jussi Kotkavirta

”(…) tulisiko meidän uskoa, että ahneus on hyve, koska omaa etuaan ajava yksilö ikään kuin näkymättömän käden vaikutuksesta kasvattaa kansakunnan varallisuutta ja edistää koko yhteiskunnan hyvinvointia? Mutta onko meillä ylipäänsä perusteita olettaa, että voiton maksimointi on ahneuden ilmentymä? Vaihtoehtoisen näkemyksen mukaan voiton maksimointi on yritysjohtajan moraalinen velvollisuus.” Kristina Rolin

”Arvokkaiden ja mielekkäiden asioiden toteutuminen on tärkeämpää kuin subjektiivinen tyytyväisyyden tunne. Siksi filosofien – yhdessä poliittisten päättäjien ja muiden kansalaisten kanssa – on jatkettava hyvän elämän tavoitteita koskevaa arvokeskustelua, jossa ainoaksi onnen lähteeksi ja mittariksi ei hyväksytä talouden kasvua.” Ilkka Niiniluoto

Teoreettisen filosofian professori, kansleri Ilkka Niiniluoto, teoreettisen filosofian dosentti Risto Vilkko ja tutkijatohtori Jaakko Kuorikoski ovat Helsingin yliopistosta.

Muut kirjoittajat: Jukka Gronow, Jaakko Kiander, Tarja Knuuttila, Jussi Kotkavirta, Arno Kourula, Eerik Lagerspetz, Aki Lehtinen, Uskali Mäki, Jukka Mäkinen ja Kristina Rolin.

Ilkka Niiniluoto, Risto Vilkko & Jaakko Kuorikoski (toim.):
Talous ja filosofia
Gaudeamus 2013

Lisätiedot:
Outi Kitti
Tiedotus, myynti ja markkinointi
outi.kitti@gaudeamus.fi
050 5401 299

Gaudeamus
Helsinki University Press
Fabianinkatu 28, 00100 Helsinki
www.gaudeamus.fi

Vastuullista HYY-liiketoimintaa

Avainsanat:

Yrityksestä

HYY Yhtymä on Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan vastuullinen varallisuudenhoitaja, joka on keskittynyt kiinteistö- ja finanssisijoituksiin sekä majoitus- ja ravintola-alan liiketoimintaan. Omistajiamme ovat Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan opiskelijat. Yhtymän liikevaihto vuonna 2016 oli 30 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan tulos 8,3 miljoonaa euroa.