Idean varautuu konsultointimarkkinoiden murrokseen yritysostolla

Idean – johtava digitaalisten tuotteiden ja palveluiden mahdollistaja – ostaa ICT-markkinoiden analysointiin erikoistuneen konsulttiyritys Prisma Researchin. Prisma Research täydentää Ideanin palvelutarjontaa erityisesti vahvalla mobiilimarkkinoiden tuntemuksella.

Mobiilimarkkinat murroksessa

Mobiilimarkkinoiden kiinnostavimmat painopistealueet ovat kahtiajakautuneet: kehittyneillä markkina-alueilla kehityksen kärki on edistyneissä mobiililaitteissa ja rikastettujen palveluiden tarjonnassa, kun samaan aikaan vasta kiihtyvällä tahdilla kehittyvät markkina-alueet luovat räjähdysmäisesti kasvua käyttäjämäärissä ja uusissa tavoissa käyttää mobiililaitteita. Uudet käyttökulttuurit luovat painetta uudistaa ja rikastaa vanhoja mobiilikonsepteja ja liiketoimintamalleja.

Murroksen myötä myös tapa suunnitella ja julkaista onnistuneita palveluita ja tuotteita muuttuu. Tekniikkakeskeinen ajattelutapa ja kokonaisuuden hajauttaminen eri tekijöille joutuu antamaan periksi kokonaisvaltaiselle tarve- ja markkinalähtöiselle palvelukehitykselle joka viime kädessä aina perustuu tarkkaan tietoon siitä kenelle palveluita tehdään.

Lisää osaamista ja entistä parempaa palvelua

Prisma Researchin osto vahvistaa Ideanin osaamista ja mahdol¬lis¬taa kummankin yrityksen asiakkaiden vielä kattavamman palvelemisen. Prisman analytiikkaosaaminen yhdistettynä Ideanin käyttäjä- ja suun¬nitteluosaamiseen mahdollistaa uudenlaisen stra¬te¬gisen kon¬sul¬toinnin, joka auttaa asiakkaita ymmärtämään ja hyö¬dyn¬tämään digitaalisen markkinan tarjoamia mahdollisuuksia entistä paremmin.

”Tutkimusasiakkaamme hakevat meiltä pääasiassa tietoa ja näke¬mys¬tä oman liiketoimintansa suunnitteluun ja kehitys¬hankkeiden poh¬jak¬si. Yhdistämällä tähän käyttäjä¬tuntemuksen, pystymme tar¬jo¬a¬maan asiakkaille todella arvokkaan kokonaisuuden”, sanoo Prisma Researchin toimitusjohtaja Kalle Snellman.

Ideanin yli 50 hengen organisaatiolle Prisma Researchin osaaminen tuo lisää syvyyttä etnografisen käyttäjätutkimuksen tekemiseen, käyttäjälähtöisten ratkaisujen suunnitteluun sekä asiakkaiden palvelu-roadmapien rakentamiseen.

”Jo nyt olemme saaneet erittäin hyvän vastaanoton asiakkailtamme Pris¬man osaamisen ottamisesta osaksi tuotesuunnittelua ja palve¬lu¬kehityspolun määrittämistä. Liian usein käyttäjien tekniset val¬miudet ja kilpailuympäristö jäävät kevyelle huomiolle palve¬lu¬kehityspolun suunnittelussa”, korostaa Ideanin toimitusjohtaja Jan-Erik Nyrövaara.

Prisma Researchin asiakkaille tarjotaan edelleen samoja korkea¬laa¬tuisia analyysipalveluita kuin ennenkin, mutta lisäksi Ideanin resurssit mahdollistavat uudet palvelut, joissa analyysien tulok¬sista voidaan luoda uutta liiketoimintaa. Ideanin asiakkaille voi¬¬daan tarjota kokonaan uusia analyysi- ja markkina¬tutkimus¬pal¬ve¬luita, jotka tukevat yritysten strategista päätöksentekoa.

Ideanista
Idean on menestyksen mahdollistaja. Ideanissa työskentelee yli 50 huippuammattilaista. Viimeisen 10 vuoden aikana Idean on toteuttanut yli 100 asiakkaalle 1000+ projektia kaikilla kuudella mantereella.

Lue lisää Ideanista ja tulevista menestystarinoista: www.idean.com

Lisätietoja:
Mari Grapes
+358 50 401 8362
mari.grapes@idean.com

Jan-Erik Nyrövaara
CEO, Idean Enterprises, Inc
jan-erik.nyrovaara@idean.com
+358 40 562 8674

Kalle Snellman
Lead Consultant, Idean Enterprises, Inc
kalle.snellman@idean.com
+358 40 731 5774

Tilaa

Liitteet & linkit