Arabimaiden epävakaus on saanut yritykset varpailleen

Afrikan ja arabimaiden epävakaus on tehnyt suomalaisista pörssiyrityksistä varovaisia. Yritykset ovat lisänneet tuotannon joustavuutta ja seuraavat poliittisia riskejä entistä tarkemmin. Omasta varautumisesta huolimatta alihankkijoilta ja muilta yhteistyökumppaneilta unohdetaan usein vaatia kriisien ennakointia.

Sadasta suomalaisyrityksestä 96 kertoo Afrikan ja arabimaiden levottomuuksien aiheuttaneen muutostarpeita yritystensä kriisivalmiuksiin. Yhdeksän yritystä kymmenestä on lisännyt tuotannon joustavuutta ja harkitsee aiempaa huolellisemmin uusia panostuksia suhdanteiden epävakaisuuden vuoksi. Kaikki kohdistavat aiempaa enemmän resursseja poliittisten riskien seuraamiseen. Tiedot selviävät If Vahinkovakuutusyhtiön tutkimuksesta, jossa selvitettiin pörssiyritysten kriisinhallintaa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Vaikka riskit tiedostetaan oman yrityksen välittömässä toimintaympäristössä, alihankkijoiden ja yhteistyökumppaneiden riskienhallintaan ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Neljä kymmenestä ei vaadi aina yhteistyökumppaneiltaan kriisivalmiutta osana yhteistyösopimuksia.

- Toimintojen ulkoistaminen maantieteellisesti ja kulttuurisesti etäisille alueille saattaa heikentää tuotantolaitosten ja niiden turvallisuusasioiden tuntemusta. Näitä riskejä ei aina tunneta tai ymmärretä riittävästi. Tästä kertoo osittain myös se, että riippuvuusvahinkojen määrä on suomalaisyrityksissä viime vuosina lisääntynyt merkittävästi, riskienhallintapalveluiden johtaja Jukka Forssen Ifistä kertoo.

Globalisaatio, ohuet tuotantoprosessit ja toimintojen ulkoistaminen voivat toisin sanoen lisätä yritysten tehokkuutta mutta samalla myös haavoittuvuutta, mikäli riskienhallintaan ei panosteta riittävästi.

Uusi finanssikriisi suurin pelko

Yritykset odottavat erilaisten uhkien voimistuvan lähivuosina. Uhkakuvia voimistavat eniten pelko uudesta finanssikriisistä sekä yhteiskuntien poliittisesta epävakaudesta. Tällä hetkellä yritykset pitävät suurimpana uhkana uutta finanssikriisiä. Seuraavaksi useimmin huolta aiheuttavat IT-järjestelmiin kohdistuvat uhat sekä luonnonkatastrofit.

Suomalaisyritysten kriisivalmius on tutkimuksen mukaan kokonaisuudessaan paremmalla tasolla kuin naapurissa. Suomalaisista yrityksistä kaikki ilmoittavat tehneensä strategian uhkakuvien ja kriisiskenaarioiden varalle, kun Ruotsissa suunnitelmat puuttuvat kokonaan joka viidenneltä yritykseltä. Suomalaisyritykset ilmoittavat päivittäneensä varautumissuunnitelmat noin vuoden sisällä, kun Ruotsissa näin on tehnyt vain kolme neljästä yrityksestä.

Sosiaalisen median kriisit tuttuja, kriisivalmiudet eivät

IT-uhat huolestuttavat suomalaisia pörssiyrityksiä, ja tutkimuksen mukaan syystä. Yrityksistä 80 prosenttia ilmoittaa, että yrityksen tietojärjestelmään on yritetty tunkeutua useita kertoja. Lähes yhdeksän kymmenestä yrityksestä kertoo, että Wikileaks ja tietovuodot ovat johtaneet IT-valmiuksien vahvistamiseen yrityksen sisällä.

Myös sosiaalisen median kriisit ovat tuttuja suomalaisyrityksille. Yhdeksän kymmenestä kertoo kohdanneensa yritystään koskevia haitallisia huhuja sosiaalisessa mediassa useita kertoja. Kuitenkin ainoastaan kaksi kolmesta on ottanut sosiaalisen median osaksi yrityksen kriisivalmiuksia. Neljä viidestä yrityksestä on laatinut työntekijöilleen sosiaalisen median ohjeistuksen. Ruotsissa ohjeet puuttuvat yli puolelta yrityksistä.

Ifin teettämässä tutkimuksessa haastateltiin puhelimitse yhteensä 300 pörssiyrityksen riskeistä ja turvallisuudesta vastaavaa henkilöä Pohjoismaissa. Suomesta tutkimukseen vastasi 100 yritystä.

Lisätietoja:

Mari Hätinen, tiedottaja, If, p. 050 424 0067, mari.hatinen@if.fi

 

If on johtava vahinkovakuuttaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. 6 400 työntekijää tarjoaa korkealaatuisia vakuutustuotteita ja -palveluita 3,6 miljoonalle henkilö- ja yritysasiakkaalle. Vahinkovakuutusten asiantuntijana If on mukana myös ennaltaehkäisemässä vahinkoja ja onnettomuuksia. Tavoitteena on parantaa asiakkaitten ja samalla koko yhteiskunnan turvallisuutta. If kuuluu Sampo-konserniin.

Avainsanat:

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa