En okänd bucklar till bilen – sjunker min bonus?

Finländarna är stolta över sina bilar och deras bilförsäkringar verkar vara som de ska. Ändå känner bilägarna ofta inte till vad försäkringen omfattar eller i vilka fall som bonusen sjunker. Enligt en enkät som gjordes bland bilisterna ansåg hela 95 procent att det är viktigt att de egna bonusarna inte sjunker, om ett okänt fordon bucklar till den egna bilen på parkeringsplatsen. Det lönar sig att kontrollera, om den egna bilförsäkringen innefattar parkeringsskydd, som ersätter eventuella skador utan bonusförluster.

Du kommer med två fulla kassar med varor i händerna och upptäcker en alldeles ny buckla i sidan på bilen. Inget meddelande finns på vindrutan, inga ögonvittnen. Med en suck frågar du dig hur dyrt det här kommer att bli och hur du ska klara dig utan bil under den tid som bilen är på reparation. – Vi kan erbjuda bilisterna en försäkring som slopar dessa bekymmer, säger ersättningsdirektör Heikki Karlsson från skadeförsäkringsbolaget If. Om man väljer parkeringsskydd till sin bilförsäkring, sjunker inte bonusarna, även om ett okänt fordon skulle lämna ett tråkigt minne i sidan på den egna bilen på parkeringsplatsen. Kontinuitetsskyddet ger tillgång till ersättande bil under hela reparationen Det är alltid tråkigt om bilen går sönder på vägen. Med ett samtal till det egna försäkringsbolaget ordnas smidigt bärgningsbil till platsen liksom flyttningen och reparationen av bilen. Det som orsakar bekymmer är framför allt hur man själv ska hålla avtalade tidtabeller och klara sig utan bil. Olika försäkringsbolag erbjuder en ersättande bil, men till varierande villkor. Enligt en enkät som If lät göra i oktober 2009 ansåg nära 80 procent av enkätdeltagarna att det var viktigt att man har tillgång till en ersättande bil under hela den tid som den egna bilen är på reparation. – Försäkringen omfattar ofta transport av föraren från skadeplatsen till önskad plats, men kontinuitetsskyddet ger tillgång till en ersättande bil genast från det att skadan skett och under hela den tid som bilen är på reparation. Detta oavsett om man blivit påkörd, själv kolliderat med någon eller bilen gått sönder, förklarar Karlsson. If strävar efter att få en ersättande bil till kunden inom två timmar på alla orter i Finland. Både parkerings- och kontinuitetsskyddet ingår i Ifs mest omfattande kaskoförsäkringar för bilar. Utvecklingen av olika försäkringsskydd utgår alltid från kundernas behov och livssituationer. Därför finns det alltid ett behov av skydden. Då man köper försäkring eller gör ändringar i sin försäkring är det säljarens uppgift att som sakkunnig ta reda på bilistens önskemål och ge kunden möjlighet att sammanställa en försäkring som är just så smidig och omfattande som han eller hon själv vill. Huvudsaken är att man läser villkoren och ber om råd innan något inträffar. Försäkringen ser alltid ut som sin tagare och sammanställs utifrån försäkringstagarens behov och önskemål.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit