En utmaning för bilisterna att uppmärksamma barnen i trafiken

Årets kampanj för att trygga barnens skolväg vid övergångsställena genomförs i Nyland under vecka 32 och 33. Hundratals frivilliga rycker ut för att göra de små elevernas väg tryggare genom att påminna bilisterna och andra trafikanter om hur viktigt det är att sakta in vid skolorna. Kampanjen fyller sin plats, eftersom två av tre bilister upplever att barnen är den grupp som syns sämst i trafiken. Också bilisternas trafikdisciplin kunde vara bättre. 

I augusti fylls vägarna åter av hundratusentals barn, som vänjer sig vid trafiken efter sommarlovet. Bilisterna bör fästa särskild uppmärksamhet vid de små fotgängarna, som kan vara svåra att lägga märke till och vars beteende också kan vara oberäkneligt.  

Enligt den trafiksäkerhetsenkät som If Skadeförsäkringsbolag låtit göra anser 63 procent av bilisterna att barn som rör sig till fots eller med cykel hör till den grupp som är mest krävande att uppmärksamma i trafiken. Endast 23 procent anser att vuxna fotgängare och cyklister är svårast att lägga märke till.

Enligt undersökningen lämnar finländarnas trafikbeteende mycket övrigt att önska. Var fjärde bilist stannar inte alltid framför ett övergångsställe, även om bilen på körfilen invid i samma riktning skulle göra det. Av bilisterna i åldersgruppen under 23 år uppger nästan varannan att de fortsätter sin färd över övergångsstället utan att stanna. Enligt vägtrafiklagen är det obligatoriskt att stanna framför ett övergångsställe, om bilen på filen invid har stannat och det inte finns en tom körfil eller refug mellan bilarna.

– Bilisternas attityder syns tyvärr också i trafikskadestatistiken. Tre av fyra trafikolyckor som drabbar barn till fots inträffar när barnen korsar vägen. Många av dessa olycksfall kunde förhindras, om bilisterna skulle sänka farten och fästa bättre uppmärksamhet vid de små fotgängarna, uppskattar informatör Mari Hätinen från If.

Också bilisterna tror att lägre hastigheter skulle förbättra trafiksäkerheten. Av bilisterna anser 67 procent att det effektivaste sättet att öka möjligheten att uppmärksamma barnen i trafiken är att sakta in vid övergångsställena. Det näst bästa sättet att förbättra barnens synlighet skulle vara att använda cykelvimplar och skärmmössor i klara färger. På den årliga trafiksäkerhetsenkäten som YouGov Finland utförde på uppdrag av If i maj 2011 svarade 1 008 finländare.

Frivilliga fungerar som utropstecken vid övergångsställena

If och Mannerheims Barnskyddsförbunds Nylands distrikt jämte förbundets lokalföreningar vill i samband med skolstarten fästa uppmärksamhet vid alla små barn som åter rör sig ute på vägarna. Hundratals frivilliga rycker ut för att göra det tryggare för skoleleverna att korsa vägen vid övergångsställena på vardagsmorgnarna under vecka 32 och 33. De frivilliga medverkande som anmält sig till kampanjen står iklädda reflexvästar vid övergångsställena i närheten av skolorna och påminner med sin närvaro bilisterna om att sakta in. De hjälper också vid behov barnen över vägen.

– Syftet med kampanjen är att fästa bilisternas uppmärksamhet vid de små trafikanterna och erbjuda skoleleverna stöd under de första skoldagarna. Kampanjdeltagarnas uppgift är inte att styra trafiken utan att fånga bilisternas uppmärksamhet och väcka till eftertanke, berättar familjeverksamhetsledare Kari Koponen från Mannerheims Barnskyddsförbunds Nylands distrikt.

I kampanjen, som nu arrangeras för tredje gången, deltar sammanlagt 27 lokalföreningar vid Mannerheims Barnskyddsförbund och hundratals frivilliga ställer upp invid cirka 70 skolor. Alla som är intresserade av att delta och ge en halv timme av sin morgontid kan ännu anmäla sig till kampanjen. Som tack för sin insats får man ett gott humör.

Ytterligare information:

Kari Koponen, Mannerheims Barnskyddsförbunds Nylands distrikt, tfn 044 540 9980, kari.koponen@mll.fi
Mari Hätinen
, If, tfn 050 424 0067, mari.hatinen@if.fi
Läs mer och anmäl dig till kampanjen: http://uudenmaanpiiri.mll.fi/toiminta/suojatiepaivystys/

 

 

If on johtava vahinkovakuuttaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. 6 400 työntekijää tarjoaa korkealaatuisia vakuutustuotteita ja -palveluita 3,6 miljoonalle henkilö- ja yritysasiakkaalle. Vahinkovakuutusten asiantuntijana If on mukana myös ennaltaehkäisemässä vahinkoja ja onnettomuuksia. Tavoitteena on parantaa asiakkaitten ja samalla koko yhteiskunnan turvallisuutta. If kuuluu Sampo-konserniin.

Mannerheims Barnskyddsförbund MLL är en medborgarorganisation öppen för envar och har som mål är att främja barnets och familjens välbefinnande, öka respekten för barndomen och ge den en mer framträdande plats i samhället samt att få barnens synpunkter beaktade i beslutsfattandet. MLL är Finlands största barnskyddsorganisation. Förbundet har över 92 000 medlemmar i 565 lokalföreningar runt om i Finland. Lokalföreningarnas verksamhet stöds av 13 distriktsorganisationer.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Multimedia

Multimedia

Liitteet & linkit