Enligt HFD är sjukvårdsförsäkringen en skattefri personalförmån

Arbetsgivaren kan erbjuda sin personal en sjukvårdsförsäkring som grupplösning utan att det uppstår en beskattningsbar förmån för de anställda. Högsta förvaltningsdomstolen beaktade i sitt prejudikat av den 23.3.2011 försäkringsvillkoren gällande användningen av sjukvårdstjänster och den försäkringspremie som arbetsgivaren betalar för tjänsten. Förutsättningen är att försäkringen i händelse av sjukvård har tecknats för hela personalen. (Årsboknummer HFD:2011:27)

HFD:s prejudikat är viktigt för If i egenskap av skadeförsäkringsbolag samt för arbetsgivarföretagen och deras anställda. 

-          Med en sjukvårdsförsäkring kan arbetsgivaren säkerställa att hela personalen har tillgång till högklassig och snabb sjukvård. Försäkringen är en viktig personalförmån såväl med tanke på personalens välbefinnande som vid rekryteringen av nya anställda. Nu och i synnerhet i framtiden är konkurrensen om yrkeskunniga anställda hård, och i detta är sjukvårdsförsäkringen till utmärkt hjälp, berättar personförsäkringsdirektör Janne Reini från If.

HFD:s beslut stärkte Ifs ståndpunkt att det är fråga om en sedvanlig och skälig förmån. Försäkringen gynnar de anställda och arbetsgivaren, då de anställda vid sjukdom kan uppsöka vård utan dröjsmål och frånvaron på grund av sjukdom samtidigt förkortas. En sjukdag kostar arbetsgivaren cirka 300 euro (Finlands Näringsliv: pris- och kostnadsnivån 2009). Sjukvårdsförsäkringen bidrar också till att förlänga arbetskarriärerna och främjar arbetshälsan.

Sjukvårdsförsäkringar har sålts som gruppskydd till företagen under flera års tid, och i skadeförsäkringsbolaget If omfattar dessa försäkringar drygt 42 000 anställda. De försäkrade är vanliga löntagare inom flera olika branscher.

-          Med försäkringen kan företaget komplettera sin företagshälsovård så att arbetsgivarens försäkring också ersätter tjänster inom specialsjukvården, från undersökningar till operationer och andra behandlingsåtgärder, konstaterar produktdirektör Kristian Ignatius från If med ansvar för personförsäkringar.

Arbetsgivaren kan dra av försäkringspremierna i sin beskattning.


Ytterligare information och kontakt:
Personförsäkringsdirektör Janne Reini, tfn 010 514 1575
Produktdirektör Kristian Ignatius, tfn 010 514 5278
Informatör Mari Hätinen, tfn 050 424 0067
if.fi

If är ledande skadeförsäkrare i Norden och Baltikum. Bolagets 6 400 anställda erbjuder högklassiga försäkringsprodukter och -tjänster till 3,6 miljoner privat- och företagskunder. I egenskap av expert på skadeförsäkringar bidrar If också till att förebygga skador och olycksfall. Målet är att förbättra säkerheten för kunderna och samtidigt öka säkerheten i samhället som helhet. If är en del av Sampokoncernen.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa