Finländarna undersöker bristfälligt då de köper begagnad bil

Den som köper en begagnad bil undersöker den dåligt vid köptillfället. Det framgår ur en undersökning som If Skadeförsäkring låtit utföra bland finländska konsumenter. Köparen litar på säljaren och på att bilen är i skick. Långtifrån alltid frågar han om ägaruppgifter, han provkör inte bilen och kontrollerar inte serviceboken. Mönstret är det samma oberoende om sälja-ren är en privatperson eller ett bilföretag.

If ville undersöka vad dagens konsument fäster uppmärksamhet vid i samband med köp av en begagnad bil via olika köpkanaler. Resultaten är delvis förvånande, för en bil byter ofta ägare efter en sällsynt bristfällig kontroll. Många köpte grisen i säcken – Inte mindre än fem procent av dem, som köpte en begagnad bil av en okänd privatperson, lät fullständigt bli att undersöka bilen före köpet. En femtedel, av dem som svarade, lät bli att provköra bilen och en dryg femtedel öppnade aldrig motorhuven, säger försäkringsdirektör Mikko Pöyhönen, vid If, fordonsförsäkringar för privatkunder. De vanligaste sätten att undersöka bilen var att provköra den, läsa serviceboken, öppna motorhuven för att leta efter oljeläckor, att lyssna på motor- och avgasljudet och att kontrollera att en del av den elektriska utrustningen var i skick. Åtminstone hälften eller fler av dem, som svarade på enkäten, undersökte de här funktionerna. De som provkörde bilen lät i regel bli att undersöka bilen på andra sätt. Provkörningen verkade ersätta de andra kontrollmetoderna och man litade på den egna erfa-renheten av provkörningen. – När man köper bil av en bekant privatperson bryr man sig uppenbart ännu mindre om att undersöka den. Endast varannan person provkörde bilen och endast var tredje ville se serviceboken. Frågan är om det handlar om blyghet eller om förtroende för säljaren, men då man köpte av en bekant privatperson prutade man på all kontroll, jämfört med de andra köpkanalerna, berättar Pöyhönen. Nöjdheten ökade i takt med kontrollen Fullständigt nöjda med sina bilaffärer var 47 procent av de svarande. Antalet kontrollpunkter korrelerade tydligt med missnöjet: ju sämre bilen granskades, desto sannolikare var det att man också blev besviken. De missnöjda undersökte speciellt serviceboken, den elektriska utrustningen och motorrummet mera sällan än de som var nöjda med affären. Den vanligaste orsaken till missnöje var att man upptäckte ett fel som man inte kände till vid köptillfället. Det uppgav 37 procent av de missnöjda. Begagnad bil byts till annan begagnad Enligt undersökningen har drygt en femtedel av finländarna under det senaste året köpt en begagnad 2–15 år gammal bil. Var tredje bil köptes av en privat säljare – bekant eller obekant. Var femte har för avsikt att inom ett år på nytt köpa en begagnad bil. Den som en gång köpt en begagnad bil fort-sätter gärna med det. Det tänkte nämligen var femte göra inom de närmaste 12 månaderna. Var tionde skulle byta till en ny bil. Genom undersökningen ville If reda ut attityderna hos de finländska konsumenterna då de köper en begagnad bil. Sales Questor Oy utförde webbenkäten 26.1–1.2.2010. På enkäten svarade 537 personer i åldern 18–74 år, personer som under de senaste 12 månaderna köpt en 2–15 år gammal bil.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit