Finländarnas trafikbeteende behöver en tillrättavisning

​Enligt finländarna beter vi oss allt sämre i trafiken. Av de tillfrågade i Ifs enkät upplevde nära hälften att trafikbeteendet försämrats under de senaste 3–5 åren och en tredjedel ansåg situationen vara allmänt dålig. Så här inför skolstarten är de små förstaklassarnas synlighet i trafiken en källa till oro och bekymmer särskilt för deras föräldrar.

Finländarna är bekymrade för trafikkulturen i vårt land samt för sitt eget beteende i trafiken. Hela 48 procent av dem som svarade på Ifs trafiksäkerhetsenkät upplevde att trafikbeteendet försämrats något eller klart under de senaste åren. Då skolornas läsår nu inleds finns det skäl att komma ihåg att vi alla bär ansvaret för vår egen och våra medtrafikanters säkerhet i trafiken.

 Förstaklassarna syns med sina neongula skärmmössor i trafike 

If Skadeförsäkringsbolag har i år delat ut cirka 56 000 neongula skärmmössor till alla förstaklassare som nu börjar sin skolgång. Med skärmmössorna hoppas man förbättra de små barnens synlighet i trafiken. Även om barnen lärt sig skolvägen på förhand, kan de lätt bli distraherade och glömma bort att uppmärksamma trafiken. Vägen till skolan innebär mycket nytt och spännande och man kanske inte ännu alltid kan eller kommer ihåg trafikreglerna. Därför uppmanas alla äldre som rör sig på vägarna att under de första skolveckorna vara särskilt försiktiga i närheten av skolorna och vid övergångsställena. If genomför kampanjen Gulnäbb i trafiken redan för sjätte året i följd.

 Allt fler bryter mot trafikreglerna

Enligt Ifs trafiksäkerhetsenkät medger nästan tre av fyra bilister, dvs. 71 procent, att de under det senaste året talat i mobiltelefonen utan handsfree när de kört bil. Siffran är hög och utvecklingen har gått mot det sämre. I motsvarande undersökning i fjol uppgav nämligen 62 procent att de bryter mot denna regel. I årets undersökning medgav 64 procent att de gjort sig skyldiga till fortkörning, då antalet i fjol var 53 procent. Fotgängarna bryter också mot trafikreglerna och 51 procent säger sig gå mot röd gubbe. År 2009 medgav endast 37 procent att de gjort sig skyldiga till samma trafikförseelse. Män gör sig oftare än kvinnor skyldiga till att köra för fort, försumma att använda bilbälte och läsa kartan medan de kör bil, men i regel finns det inga skillnader i trafikbeteendet mellan könen. De unga i åldersklassen 18–34 år bekymrar sig för bristande säkerhetsavstånd, men de gör sig oftare än andra åldersklasser skyldiga till fortkörning, går mot röd gubbe och äter medan de kör.

 Fortkörning och farliga omkörningar skrämmer

 

Uttryckligen fortkörning upplevs som en faktor som försämrar trafiksäkerheten. Man kör för fort men är samtidigt också rädd för det. Det klart största orosmomentet i trafiken är emellertid användningen av alkohol och droger. På andra plats kommer farliga omkörningar. Webbenkäten genomfördes av Sales Questor Oy på uppdrag av If 1–12.7.2010 i YouGovs konsumentpanel. På enkäten svarade 1 006 finländare i åldern 18–74 år.

 

 

Ytterligare information:

                      Projektchef Tina Sademies, tfn 050 374 7667, tina.sademies@if.fi

                      Informatör Anna-Maija Nordling, tfn 050 424 0067, anna-maija.nordling@if.fi

                      www.if.fi.

If är ledande skadeförsäkrare i Norden och Baltikum. Bolagets 6 800 anställda erbjuder högklassiga försäkringsprodukter och -tjänster till 3,6 miljoner privat- och företagskunder. I egenskap av expert på skadeförsäkringar bidrar If också till att förebygga skador och olycksfall. Målet är att förbättra säkerheten för kunderna och samtidigt öka säkerheten i samhället som helhet. If är en del av Sampokoncernen.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa