Företagare! Trygga dina rättigheter innan du skriver på!

Nyetablerade företagare har nästan utan undantag ett bristfälligt rättsskydd. Att grunda ett företag är krävande och innebär mycket nytt i livet. Målet är att starta verksamheten så fort som möjligt, och ansvarsfrågorna kommer lätt i andra hand. Som ny företagare inser man kanske inte hur stora risker man tar då man undertecknar avtal utan det rättsskydd som en försäkring ger.

Genom Nyföretagarcentralerna i Finland grundades i fjol sammanlagt drygt 7 000 nya företag. Nästan utan undantag hinner den nya företagaren skriva på avtal för företagets räkning utan att ens ha tänkt på att ta en rättsskydds- och ansvarsförsäkring. Först efter att det uppstått en tvist blir det aktuellt att kontakta försäkringsbolaget. – Hyresavtalet hör till de första avtalen som en företagare undertecknar, och eventuella oklarheter avgörs ofta i rätten, påminner regiondirektör Jari Salmi från If. Om företaget inte har tagit en rättsskyddsförsäkring innan avtalen ingås, kan företagaren i händelse av en tvist bli tvungen att själv stå för advokat- och rättegångskostnaderna. En rättsskyddsförsäkring som företaget tecknat i efterskott ger inte heller företagaren retroaktivt skydd. Därför lönar det sig att se över rättsskyddet redan innan man alls skriver under några avtal. Om det händer ett misstag, ger ansvarsförsäkringen skydd? En byggföretagare glömde att fästa ställningarna i samband med monteringen av takfotsbräden. Byggnadsställningarna föll ihop och orsakade djupa repor i sidan på en bil som tillhörde husets invånare. Lyckligtvis klarade sig företagaren utan skråmor, men reparationen av plåtskadorna på bilen stod honom dyrt. Kostnaderna skulle ha ersatts från en ansvarsförsäkring, om han hade haft en sådan. Den som arbetar hemma bör också komma ihåg att hemförsäkringen inte räcker till för företagaren. Hemförsäkringens ansvarsdel ersätter inte den skadeståndsskyldighet som ansluter sig till företagsverksamheten. Om ett program som en programvaruföretagare utvecklat orsakar kunden ekonomisk skada, ersätts skadan endast från företagets ansvarsförsäkring, även om programmet skulle ha gjorts på kontoret hemma. Om du misstänker att din företagsverksamhet inte är tillräckligt försäkrad eller om du planerar att grunda ett företag, vänd dig till ditt försäkringsbolag i tid.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit