Hemförsäkringen täcker inte företagandets risker

Mången ensamföretagare arbetar i sitt hem. Till skillnad från vad många ofta tror, räcker hemförsäkringen emellertid inte till som försäkringsskydd. De anordningar och möbler som hör till företagsverksamheten omfattas inte av hemförsäkringen. Därför måste företagaren försäkra dem separat. Om olyckan är framme kan företagaren i annat fall bli tvungen att själv stå för eventuella förluster.

En vanlig hemförsäkring omfattar hemlösöret samt familjens skadeståndsansvar och rättsskydd. – Om en familjemedlem startar företagsverksamhet i hemmet, lönar det sig att från första början hålla hemmets lösöre skilt från det lösöre som ansluter sig till företagsverksamheten. Då ett rum möbleras med maskiner och inventarier som hör till företagsverksamheten, tar hemförsäkringens täckning slut, berättar säkerhetsexpert Niko Satto från Ifs affärsområde Företag. Om till exempel en fotograf har sin studio i husets bottenvåning, kan man i företagets namn ha skaffat en dator jämte program som lämpar sig för bildbehandling, flera kameror med objektiv och tilläggsutrustning samt en hel del annan teknik som ansluter sig till fotograferandet och kontoret. Egendomen kan vara värd tiotusentals euro. En sömmerska som utövar sitt yrke hemma har skaffat dyra symaskiner och overlockmaskiner, köpt sidentyger från utlandet och andra tillbehör för hela årets behov. Om dessa går förlorade exempelvis i en eldsvåda, kan hela företagsverksamheten stanna upp. Genom att vara förutseende kan du säkerställa företagsverksamhetens kontinuitet I hemmets gemytliga värme tänker man sällan på att något tråkigt kunde hända. Tyvärr kan olyckan ändå vara framme och därför lönar det sig att tillsammans med försäkringsbolagets specialist kartlägga eventuella risker i samband med den företagsverksamhet som utövas i hemmet. Det finns skäl att fundera på vad som skulle hända, om till exempel huset drabbades av en eldsvåda. Har jag tagit säkerhetskopior? Var finns alla viktiga avtal och andra dokument? Förvarar jag kundernas egendom på kontoret hemma? Det enklaste sättet att lösa dessa frågor är att för ett par hundra euro skaffa ett brandsäkert skåp, där alla dokument och externa hårddiskar är i tryggt förvar. Man kan också lägga ut säkerhetskopieringen till företag som erbjuder sådana tjänster. Försäkra företagets egendom om du så arbetar hemma eller på kontoret Utöver riskkartläggningen är det viktigt att komma ihåg att försäkra företagets egendom. Detta oberoende av om man arbetar i hemmet eller i företagets egna lokaler. En del av dem som driver sitt företag hemifrån tar fortfarande för givet att företagsverksamhetens egendom automatiskt omfattas av hemförsäkringen. I värsta fall rättas denna gruvliga missuppfattning till först när olyckan varit framme, och då är det redan för sent.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit