Huoltajaturva sisältyy Ifin Lapsivakuutukseen

Tapaturmat ovat alle 15-vuotiaiden lasten yleisin kuolinsyy ja toiseksi suurin sairaalahoidon aiheuttaja Suomessa. Suurimman kuolemanvaaran aiheuttavat liikenne, kaatumiset ja erilaiset esineet. Tapaturmien määrän vähentäminen edellyttää ennalta ehkäisevien toimenpiteiden nykyistä tehokkaampaa käyttöä. Tämän turvallisuustyön rinnalle tarvitaan myös kattavaa vakuutusturvaa koko perheelle. If Vahinkovakuutusyhtiön viime syksynä markkinoille tuoma Lapsivakuutus on vaihtoehto tapaturmavakuutuksen ja sairauskuluvakuutuksen välimaastoon. Se kattaa tapaturmien lisäksi vakavia sairauksia. Ainutlaatuisena ominaisuutena uuteen Lapsivakuutukseen sisältyy myös huoltajaturva. - Tarjoamme tärkeää taloudellista turvaa vakaviin riskeihin kohtuullisin kustannuksin. Lapsivakuutus muodostaa paketin, jolla saa turvaa sekä tapaturmiin että vakaviin sairauksiin pitkälle opiskelu- ja aikuisikään, kertoo vakuutusjohtaja Riitta-Liisa Salonen Ifistä. Vakuutus voidaan myöntää 9 kk–14-vuotiaalle lapselle ja nuorelle, ja se päättyy 25-vuotiaana. Haittakorvaus myös sairauden perusteella Lapsivakuutus koostuu turvasta pysyvän haitan varalta, huoltajaturvasta, kuolemantapausturvasta sekä turvasta tapaturman aiheuttamien hoitokulujen varalta. Lapsivakuutuksen uusi ominaisuus on pysyvän haitan korvaus, joka maksetaan tapaturman lisäksi sairauden perusteella. Korvaus on kaksinkertainen, jos haitta-aste on vähintään 50 prosenttia. - Pysyvän haitan eli invaliditeetin kattava turva on tärkeää silloin, kun lapsi sairastuu tai vammautuu vakavasti. Kertakorvauksella voidaan kattaa haitasta aiheutuvia ylimääräisiä kustannuksia. Tapaturma tai sairaus saattaa myös rajoittaa lapsen ammattiin valmistumista ja sitä kautta tulevaa ansiotasoa, Riitta-Liisa Salonen toteaa. - Huoltajaturvasta maksettu korvaus on tarkoitettu lapsen vanhempien välittömiin tarpeisiin lasta kohdanneen vakavan sairauden tai vamman diagnosoimisen jälkeen. Tällainen yllättävä tilanne voi sekoittaa perheen elämän, kertoo Salonen. Huoltajalla on oikeus korvaukseen, kun vakuutetulla lapsella todetaan vakuutusturvan voimassaoloaikana vakuutusehdoissa mainittu sairaus tai vamma. Korvaus maksetaan diagnoosin vahvistamisen jälkeen ja enintään yhden kerran jokaisesta diagnoosiryhmästä. Huoltajaturvasta maksettavan korvauksen suuruus on 10 000 euroa, jonka lapsen huoltaja voi käyttää parhaaksi katsomallaan tavalla. - Lapsivakuutus ei sisällä laajaa hoitokuluturvaa eli niin sanottua sairaskuluturvaa, joten sairauden aiheuttamia hoitokuluja ei korvata. Lapselle voi edelleen ottaa Ifistä laajan hoitokuluturvan, Riitta-Liisa Salonen kertoo. Elämän riskejä ja vakuutusturvan riittävyyttä kannattaa pohtia myös koko perheen kannalta. Ydinkysymys on silloin se, miten perhe tulee toimeen, jos huoltaja kuolee tai vammautuu vaikeasti. Lisätiedot: henkilövakuutusjohtaja Riitta-Liisa Salonen, If, puh. 010 514 1873, 050 5909 402, viestintäpäällikkö Anja Talasmo, puh. 010 514 4027, 0500 507 793. anja.talasmo@if.fi

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit