I handeln med begagnade bilar är köparna mest rädda för dolda fel

Den som köper en begagnad bil av en annan privatperson är mest rädd för dolda fel. Det framgick av den undersökning som skadeförsäkringsbolaget If låtit göra bland finländska konsumenter. Över 40 procent hade hittat fel på sin bil vilka de inte upptäckt eller inte hade informerats om i samband med köpet. If vill för sin del bidra till att minska de konflikter som kan uppstå i samband med en affär genom att lansera en ny försäkringsprodukt som tryggar både säljaren och köparen.

I Ifs undersökning listade konsumenterna de risker och rädslor som de upplevt i samband med att de köpt en begagnad bil. Drygt fyra av fem upplevde det som en betydande risk att säljaren kanske döljer eventuella fel, då man köper bil av en okänd privatperson. – Rädslan torde åtminstone delvis vara motiverad, eftersom 41 procent av de tillfrågade hade upptäckt fel på bilen, och av dem rentav 32 procent inom tre månader från köpet. Det är naturligtvis också möjligt att inte heller säljaren kände till felen då bilen såldes. Det lönar sig alltid att omsorgsfullt undersöka bilens funktioner och kondition i samband med köpet, uppmanar verkställande direktör Timo Vuorinen på If Skadeförsäkringsbolag. – Eftersom konsumentskyddet inte gäller vid affärer mellan två privatpersoner, var man också rädd för att eventuella fel eller brister inte längre kan åtgärdas efter köpet. Det befarade tre av fyra som svarade på enkäten, fortsätter Vuorinen. Varannan upplevde dessutom risken att man får felaktiga uppgifter om bilens historia som betydande vid köp av en privatperson. Konsumenterna var mycket eniga om riskernas betydelse, om de så köpt sin nuvarande begagnade bil av en bekant, en okänd privatperson eller från en bilaffär. Mindre konflikter i bilhandeln mellan konsumenter If lanserar inför sommaren en ny försäkringsprodukt för privatpersoner som är avsedd att minska osäkerheten i samband med bilköp. Försäkringen omfattar de fel som listats och som uppstått efter köpet, då affären gjorts via portalen Nettiauto.com. Som förmånligast får man en försäkring för sin bil för 90 euro. Priset baserar sig på bilens egenskaper, såsom cylindervolym, ibruktagningsår och hur mycket den är medkörd. Säljaren tar försäkringen för sin bil för att öka bilens pålitlighet och påskynda försäljningen. Säljaren och köparen har tillgång till en inspektionsblankett som sammanställts av experter och som gör det lätt att identifiera de mest typiska felen på begagnade bilar. Efter den granskning som parterna gjort tillsammans kan båda vara säkrare på konditionen hos den bil som är till salu. Försäkringen gäller i sex månader, om köparen har sin trafikförsäkring hos If. Om köparen upptäcker ett fel som uppstått efter köpet, kontaktar han eller hon If, och bilen repareras då hos försäkringsbolagets samarbetsnätverk. Varannan bil från en märkesaffär, var tredje från en privatperson Enligt undersökningen har cirka var femte finländare, i Östra Finland nästan var tredje, under det senaste året köpt en 2–15 år gammal begagnad bil. Nästan varannan begagnad bil köps från en märkesaffär som säljer nya bilar medan var tredje begagnad bil köps av en privatperson. Unga i åldern 18–34 år köper klart oftare än andra åldersgrupper en begagnad bil av en privatperson som de inte känner sedan tidigare. Det här gäller också konsumenterna i Östra och Norra Finland. I Västra Finland köps begagnade bilar däremot oftare av en bekant privatperson än på annat håll i landet. Ju äldre bil det är fråga om, desto oftare har den köpts av en privat säljare. Genom undersökningen ville If utreda vad dagens konsumenter upplever som riskfyllt vid köpet av en begagnad bil via olika kanaler. Webbenkäten genomfördes av Sales Questor Oy 26.1.2010–1.2.2010. På enkäten svarade 537 finländska konsumenter i åldern 18–74 år som under de senaste 12 månaderna köpt en 2–15 år gammal begagnad bil.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa