If kannustaa uudenlaisella keskittämisedulla vahingottomuuteen

Ifin uusi Omavastuuetu on otettu keskittäjäasiakkaiden keskuudessa hyvin vastaan. Uudenalainen etu on moninkertaisesti lisännyt kiinnostusta vakuutusturvan tarkistamiseen. Omavastuuetu tarkoittaa, että keskittäjäasiakas voi vahingon sattuessa välttyä omavastuulta jopa kokonaan.

Tulipalot, muut kodin vahingot sekä autolle liikenteessä aiheutuvat vauriot ovat Ifin konttoripalveluista vastaavan johtajan Raija Kariojan mukaan tavallisimpia harmin aiheuttajia kodeissa ja niiden läheisyydessä. Lokakuussa markkinoille tuodun If Omavastuuedun myötä asiakasta kannustetaan ennaltaehkäisemään vahinkoja.

- Omavastuuetua saavat ne kuluttaja-asiakkaat, jolla on vähintään kolme keskeistä vakuutusta Ifissä. Alkutalletuksena asiakkaan omavastuutilille rapsahtaa 50 euroa, jonka lisäksi jokaisesta vahingottomasta vuodesta kertyy 30 euroa etua, Raija Karioja kertoo.
Kertyneellä edulla asiakas voi vähentää omavastuuosuuttaan vahinkotilanteessa. Omavastuuetua voi kertyä 160 euroon saakka, joten edulla voi kattaa jopa koko omavastuuosuutensa vahingon sattuessa. Myös vakuutusten järkeistämisestä palkitaan.

- 50 euron alkusumman voi kaksinkertaistaa 100 euroon Oikea turva -kartoituksella, jossa varmistetaan, että asiakkaalla on hänen elämäntilanteeseensa riittävä vakuutusturva. Palvelu hyödyttää molempia osapuolia ajantasaisten tietojen myötä.

Helmikuun loppuun saakka kestävä kampanja on saanut Ifin ovet käymään tiuhaan. Lokakuussa edun sai kerralla yhteensä 330 000 asiakasta, jonka jälkeenkin kiinnostusta on riittänyt. Liiketoiminnan kehittäjä Ari Kokko kertoo, että jo tähän mennessä kampanja on yksi kaikkien aikojen menestyneimpiä Ifin henkilöasiakaspuolella.

- Vakuutuskartoitusten ja Omavastuuedun suuri suosio kertovat siitä, että ihmiset kokevat vakuutusasiat hankaliksi, jolloin henkilökohtainen apu luotettavalta asiantuntijalta otetaan mielihyvin vastaan. Toisaalta maailma tuntuu muuttuneen epävakaammaksi, ja ihmiset tuntevat tarvitsevansa turvaa ja pysyvyyttä joita vakuutukset tarjoavat, Karioja pohtii.

If haluaa lisätä suomalaisten tietoisuutta arjen riskeistä ja keinoista niihin varautumiseen muun muassa vakuuttamalla. Samalla kannustetaan ennalta ehkäisemään vahinkojen syntymistä. Keskittäjäeduilla vaikutetaan asiakastyytyväisyyteen ja pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin.


Lisätiedot:
Johtaja Raija Karioja, If, Henkilöasiakkaat, puh. 010 514 4240
Tiedottaja Mari Hätinen, If, puh. 010 514 0067

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit