If tutki: useampi auto, vähemmän vahinkoja

Usean auton talouksissa ajoneuvon riski joutua liikenneonnettomuuteen on selvästi pienempi kuin talouksissa, joissa on vain yksi auto. Tieto selviää If Vahinkovakuutusyhtiön tekemästä riskitut-kimuksesta.

Jo joka kolmas suomalaistalouksista omistaa useamman auton. Monta autoa omistavien talouksien määrä on kasvanut voimakkaasti, ja kasvun odotetaan jatkuvan lähivuosina.

- Kehitykseen vaikuttavat yhdyskuntarakenteen muutokset, työmatkaliikenteen kasvu sekä autojen verotuksen keventyminen. Samalla kun huoli liikenteen ympäristöhaitoista lisääntyy ja polttoaineen hinta jatkaa nousuaan, monen perheen arjen pyörittäminen ei enää onnistu ilman kahta autoa, johtaja Mikko Pöyhönen henkilöasiakkaiden ajoneuvovakuutuksista arvioi.

Tutkimuksen perusteella If tarjoaa jatkossa kahden tai useamman auton omistajille liikenne- ja autovakuutusten maksuista etua. Etu perustuu monta autoa omistavien pienempään vahinkoriskiin.

If Vahinkovakuutusyhtiö on tutkinut ensimmäisenä suomalaisena vakuutusyhtiönä monta autoa omistavien riskejä liikenteessä. Tutkimuksessa selvitettiin vahinkoriskejä talouksissa, joissa on kaksi tai useampia autoja verrattuna yhden auton talouksiin.

Autojen tarve lisääntyy

- Vuonna 1999 joka neljännellä taloudella oli useampi kuin yksi auto
- Vuonna 2005 jo joka kolmannella taloudella oli useampi kuin yksi auto
- Useampia autoa omistavia talouksia on erityisen paljon maaseudulla ja taajamien ulkopuolella
- Suomalaiset kuljettajat ajavat noin 18 000 kilometriä vuodessa. Eniten matkoja tehdään kodin ja vapaa-ajan kohteiden sekä kodin ja ostos- ja asiointipaikkojen välillä
- Autojen tarvetta lisäävät tulevaisuudessa mm. kasvukeskusten ja suurempien taajamien kasvu, yhdyskuntarakenteen hajautuminen ja palveluiden keskittyminen taajamien ulkoreunoille. Myös autojen verotuksen keveneminen sekä lisääntynyt liikkuminen vapaa-ajalla lisäävät autojen tarvetta
- Autojen määrän arvioidaan lisääntyvän noin kaksi prosenttia vuosittain tämänpäiväisestä tasosta
- Useamman auton talouksissa kunkin auton vahinkoriski on selvästi pienempi kuin yhden auton talouksissa

Lähteet: If Vahinkovakuutusyhtiö, Valtakunnallinen henkilöliikennetutkimus 1998-1999 ja 2004-2005

Lisätiedot ja yhteydet:
Mari Hätinen, tiedottaja, 050 420 1121
Mikko Pöyhönen, johtaja, henkilöasiakkaiden ajoneuvovakuutukset, 010 514 2662

Moniautoasteen osuus koko autokannasta 2008-2012, ennuste (kts. kuva Pdf liite)

Lähde: If Vahinkovakuutusyhtiö

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa

Liitteet & linkit