Ifillä tyytyväisimmät korvauspalvelun asiakkaat

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset pitävät Ifin korvauspalvelua vakuutusalan parhaimpana puhelinpalveluna. Asiakkaat arvostavat asiakaspalvelun ammattitaitoa ja palvelualttiutta. Erityisesti halukkuus käyttää palvelua kohosi selvästi korkeammalle muihin alalla toimijoihin verrattuna. Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Oy, ja sillä selvitettiin kansalaisten käsityksiä Suomen puhelinpalveluista.

Suomalaiset korvauspalvelujen käyttäjät antoivat parhaimman arvosanan If Vahinkovakuutusyhtiölle pankki- ja finanssialan puhelinpalveluista. Korvauspalvelu sai keskimääräistä paremman arvon palveluautomaatin helppokäyttöisyydestä, henkilöstön ammattitaidosta ja alttiudesta palvella, puhelinpalvelusta tiedottamisesta ja siitä, että asiat saatiin kuntoon yhdellä soitolla. If Korvauspalveluja haluaa käyttää uudestaan 51 prosenttia vastaajista, kun vertailuryhmän keskiarvo jäi 35 prosenttiin. If palveluautomaatin käyttäjien halukkuus käyttää menetelmää uudelleen nousi jopa 61 prosenttiin. – Korvauspalvelun menestyksen takana ovat ennen kaikkea osaavat ja korvausasiakkaan tilanteen ymmärtävät työntekijät, toteavat henkilöasiakkaiden korvausjohtajat Tuija Tuovila Henkilökorvauksista, Heikki Karlsson Autokorvauksista ja Kari Ketven Omaisuuskorvauksista tyytyväisinä. Ifin henkilöasiakkaiden korvauspalvelu käsitteli vuonna 2009 yhteensä noin 400 000 korvaustapausta, joista 65 prosenttia käsiteltiin 24 tunnin sisällä. Kaikista korvaushakemuksista puolet tuli internetpalvelun kautta. Netin kautta lähetettävien korvaushakemusten määrä kasvaa edelleen, sillä esimerkiksi maaliskuussa 2010 jo 55 prosenttia kaikista korvaushakemuksista saapui if.fi-sivuston kautta. Taloustutkimus Oy:n Puhelinpalvelut 2010 -tutkimus mittaa tyytyväisyyttä puhelinpalveluihin ja sen kehittymistä. Tutkimus tehtiin 4.2.–10.3.2010 kirjekyselynä 15–79-vuotiaille 298 paikkakunnalla, ja siinä oli mukana 87 puhelinpalvelua 11 eri toimialalta. Puhelinpalvelut-osaan vastasi 2 991 henkilöä. Lisätietoja antaa: Viestintäjohtaja Anja Talasmo, p. 0500 507 793, anja.talasmo@if.fi Tiedottaja Anna-Maija Hevosmaa, p. 050 424 0067, anna-maija.hevosmaa@if.fi www.if.fi If on johtava vahinkovakuuttaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. 6 800 työntekijää tarjoaa korkealaatuisia va-kuutustuotteita ja -palveluita 3,6 miljoonalle henkilö- ja yritysasiakkaalle. Vahinkovakuutusten asiantunti-jana If on mukana myös ennaltaehkäisemässä vahinkoja ja onnettomuuksia. Tavoitteena on parantaa asiakkaitten ja samalla koko yhteiskunnan turvallisuutta. If kuuluu Sampo-konserniin.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa

Liitteet & linkit