Ifs nya babyförsäkring täcker även väntetiden

Den nya babyförsäkring, som If lanserade i mars 2010, innebär en klar förbättring av försäkringsskyddet för barnet som föds och dess familj. Under graviditeten tryggar försäkringen familjens ekonomi till exempel om barnet föds som prematur och vid andra allvarliga situa-tioner under barnets första månader. När barnet fötts fortsätter försäkringen att gälla under barndomen utan begränsningar beträffande sjukdomar och skador.

Ifs nya babyförsäkring är ett försäkringspaket som modern tecknar under graviditeten, men som täcker både väntetiden och barndomen. – Om den nyfödda konstateras lida av en sådan allvarlig medfödd sjukdom eller skada, som nämns i försäkringsvillkoren, hjälper försäkringen familjen ekonomiskt, upp till 10 000 euro, under den svåra tiden, förklarar försäkringsexpert Petri Laine. Babyns sjukhusvistelse kan förorsaka familjen kostnader för resor och logi samt för vård av familjens övriga barn. Sjukhusvård, förändringar som måste göras i hemmet och andra specialarrangemang kan också leda till kostnader. – Familjen kan använda försäkringens skattefria engångsersättning på det sätt som den finner lämpligast, säger Laine. Anmäl namn och signum När babyn fötts omvandlas försäkringen till en så kallad sjukkostnadsförsäkring, förutsatt att man anmäler babyns namn och personnummer till försäkringsbolaget. Då ersätter försäkringen kostnader förorsakade av sjukdomar och olyckor också då man anlitat en privat läkare. Försäkringen för barndomstiden gäller fram till det 15:e levnadsåret och täcker även hobby- och idrottsverksamhet. Kan tecknas innan man fyllt 42 år Havande mödrar kan ansöka om försäkringen tidigast under den 12:e graviditetsveckan och senast tre månader före den beräknade nedkomsten. Laine är glad över den höga åldersgränsen för den som tecknar en babyförsäkring. En väntande mamma kan nämligen ansöka om försäkringen ännu som 41-åring. – Man skaffar barn allt senare och försäkringsbolagen måste beakta detta i sitt utbud, konstaterar Laine. Livförsäkring för mamma När familjen växer är det viktigt att också tänka på föräldrarnas försäkringsskydd. I och med det lilla barnet accentueras föräldrarnas roll som familjeförsörjare. Därför erbjuder If de mammor, som tecknat en If Babyförsäkring, en livförsäkring på 25 000 euro hos Mandatum Life premiefritt under ett år.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit