Ifs telefontjänst klassades som försäkringsbranschens bästa

If Skadeförsäkringsbolag placerade sig åter etta inom sin bransch i Taloustutkimus Oy:s undersökning, som mäter konsumenternas åsikter om utbudet av telefontjänster. Det bästa betyget i branschen fick enligt enkäten Ifs försäkringstjänst, och som tvåa kom Ifs ersättningstjänst. 

Med sina topplaceringar överträffade If klart jämförelsegruppens medeltal. Medeltalet för Ifs försäkringstjänster var 7,85 och för Ifs ersättningstjänster 7,84, då jämförelsegruppens medeltal stannade på 7,55. If höll sin position i spetsen av branschens telefontjänster, eftersom Ifs ersättningstjänst låg på första plats i motsvarande jämförelse i fjol. I den jämförelsegrupp som valts av If ingick 15 telefontjänster, huvudsakligen hos försäkringsbolag och banker.

– Vi har arbetat systematiskt i flera år för att kunna erbjuda våra kunder det bästa utbudet av försäkrings- och ersättningstjänster i Finland. Resultaten visar att yrkeskompetensen hos våra medarbetare är av toppklass. Nästan hälften av dem som svarade på enkäten har exempelvis gett vår skadehantering ett berömligt betyg trots ett ökat antal skador, berättar direktör Paula Salonen med ansvar för Ifs privatkunder.  

Som starka sidor i företagens telefontjänster inom bank- och försäkringsbranschen nämndes i enkäten en yrkeskunnig och tjänstvillig kundbetjäning. Ett delområde som krävde förbättring var däremot väntetiden till kundbetjäningen. 

– Nöjda kunder är viktigt för oss, och vi lyssnar också i fortsättningen lyhört på kundernas önskemål. Vi har bland annat lyckats med att hålla marknadens klart kortaste väntetider till vår telefontjänst, kommenterar Salonen.

De mest frekvent anlitade telefontjänsterna är enligt undersökningen hälsovårdstjänster, nummertjänsten samt olika bank- och placeringstjänster. Kunderna ringer oftast till telefontjänsten när de behöver information, vill göra en beställning eller köpa produkter, göra ändringar i sina beställningar eller sköta faktureringsärenden.

På Taloustutkimus enkät svarade 3 159 finländare i februari–mars 2011. I undersökningen poängsattes telefontjänsternas kvalitet utifrån sju kriterier: den automatiska telefontjänstens smidighet, väntetiden till kundbetjäningen, kundbetjäningens tjänstvillighet och kompetens, informationen om tjänsten, möjligheten att få sitt ärende utrett med ett samtal och villigheten att använda tjänsten på nytt.


Ytterligare information:
Paula Salonen, direktör, privatkunder, tfn 010 514 4280, paula.salonen@if.fi
Mari Hätinen, informatör, tfn 050 424 0067, mari.hatinen@if.fi

If är ledande skadeförsäkrare i Norden och Baltikum. Bolagets 6 400 anställda erbjuder högklassiga försäkringsprodukter och -tjänster till 3,6 miljoner privat- och företagskunder. I egenskap av expert på skadeförsäkringar bidrar If också till att förebygga skador och olycksfall. Målet är att förbättra säkerheten för kunderna och samtidigt öka säkerheten i samhället som helhet. If är en del av Sampokoncernen.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.