Kilpailun kiristyessä riskienhallinnan tarve kasvaa

"Kun yritykset kamppailevat kiristyvän kilpailun puristuksessa, saattaisi kuvitella, että riskienhallintakysymykset jäisivät taka-alalle. Tilanne on päinvastoin", vahvistaa If Vahinkovakuutusyhtiön pohjoismaisen yritysmyynnin johtaja Tero Toponen. Tämä näkyy myös Ifin TNS Gallupilla teettämissä pohjoismaisissa asiakastutkimuksissa, joissa selvitetään säännöllisin väliajoin yrittäjien ja yritysten riskienhallintanäkemyksiä. "Asian voi kiteyttää niin, että mitä tiukempi kilpailutilanne, sitä tärkeämpänä pidetään vahinkojen välttämistä. Kaikissa Pohjoismaissa perinteiset riskit, kuten tulipalot, murrot ja varkaudet koetaan edelleen suurimmiksi uhkakuviksi keskisuurissa yrityksissä. Selvästi pienempinä uhkakuvina liiketoiminnalle nähdään henkilöstön sairauspoissaolot ja ympäristöriskit, mikä ei pidemmällä aikavälillä ole totuus", Toponen sanoo. Yhä edelleenkin Suomessa kuitenkin sattuu keskimäärin kolme yrityspaloa päivässä, mikä on aivan liikaa. Vuonna 2004 tulipalo vaikeutti toimintaa noin tuhannessa yrityksessä, ja joidenkin yritysten kohtaloksi koitui toiminnan keskeytyminen kokonaan palovahingon takia. Turvatesti vähentää vahinkoja Esimerkki uudenlaisesta vahingontorjunta-ajattelusta on Ifin viime syyskuussa käyttöön ottama Turvatesti-niminen vahingontorjuntapalvelu, joka on tarkoitettu Ifin yritysasiakkaille. "Turvatestin avulla vahingontorjuntatyö helpottuu ja konkretisoituu asiakkaalle hyvin tehokkaalla tavalla. Tämä on yksi esimerkki niistä asioista, joissa olemme edelläkävijöitä Pohjoismaissa", Toponen vakuuttaa. Turvatestiin on koottu eri toimialojen kriittisimmät riskit, ja nimenomaan sellaiset riskit, joita tilastojen mukaan esiintyy. Asiakas saa ratkaisut ja ohjeet sisältävän vahingontorjunnan tehtävälistan, jonka avulla hän voi tehdä tarvittavat vahingontorjuntatoimenpiteet. Samalla asiakas saa käsityksen siitä, mitä suojeluohjeiden noudattamisesta tai noudattamatta jättämisestä voi seurata. "Vuodesta 2004 lähtien If on ottanut Suomessa yhteyttä yli 10 000 yritysasiakkaaseen vahingontorjunnan parantamiseksi. Kokemustemme mukaan joka neljännellä yritysasiakkaalla on tulokseen vaikuttavia puutteita suojautumisessaan kriittisiltä riskeiltä. Riskien välttäminen on ns. win-win -tilanne, josta hyötyvät kaikki osapuolet: työntekijät, työnantaja, yhteiskunta ja vakuutusyhtiö. Yhteistyön tulos on kiistaton ja tarjoaa tärkeän kulmakiven yritystoiminnan jatkuvalle kehittämiselle”, Toponen painottaa. Lisätiedot ja yhteydet: johtaja Tero Toponen, puh. 010 514 1600, 050 424 1600 tiedotuspäällikkö Harry Nordqvist, puh. 010 514 1902, 050 516 7558. www.if.fi/turvatesti

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit