Kunnat huolissaan taloudesta ja ikärakenteesta

Taloudellisten resurssien riittävyys koetaan suurimpana kuntaa uhkaavana riskinä tulevaisuudessa, yli puolet kuntapäättäjistä kokee tämän suureksi uhaksi. Lähes yhtä suuri osa päättäjistä on huolissaan kunnan asukkaiden ikärakenteen muutoksesta ja neljä kymmenestä työttömyyden kasvusta ja verotulojen vähenemisestä. Riskit, joita ei voi vakuuttaa koetaan uhkaavammaksi kuin vakuutettavissa olevat riskit. Muun muassa nämä asiat ilmenivät tänään 8.10.2009 Kunta tulevaisuudessa -seminaarissa julkistetussa tutkimuksessa, jonka SalesQuestor Oy teki syyskuussa 2009 vahinkovakuutusyhtiö Ifille. Tutkimukseen osallistui 157 kuntapäättäjää eri puolilta Suomea. - Joka neljännen kuntapäättäjän mielestä homeongelmat sekä lämmön, veden tai sähkön jakelun keskeytyminen ovat vähintäänkin suuria vahinkoriskejä. Epidemioita suurena riskinä pitää noin 13 prosenttia päättäjistä, kertoi If Vahinkovakuutusyhtiön toimitusjohtaja Timo Vuorinen. - Kunnan vastuulla olevan toiminnon, esimerkiksi hoitolaitoksen tai koulun toiminnan keskeytyminen huolestuttaa vain 10 prosenttia vastaajista. Kuitenkin esimerkiksi koulun tai päiväkodin tuhoutuminen usein tahallisen teon seurauksena ei ole lainkaan harvinainen vahinko ja uskoakseni aiheuttaa taloudellistakin päänsärkyä, totesi Ifin Timo Vuorinen. Turvallisuuteen aiotaankin panostaa noin 40 prosentissa tutkimukseen osallistuneessa kunnassa lähinnä lisäämällä hälyttimiä ja muita teknisiä järjestelmiä sekä koulutusta ja valistusta. - Tutkimus paljastaa, että jatkuvuuden ja vahingosta toipumisen suunnitteluun aiotaan panostaa todella vähän. Toivottavasti syynä ei ole tiedon tai osaamisen puute, Timo Vuorinen toteaa. - Lähes jokaisessa kunnassa ollaan sitä mieltä, että vahingontorjunnan ja riskien vakuuttamisen merkitys kasvaa tai säilyy ennallaan tulevaisuudessa. If on kehittänyt Audiator Oy:n kanssa palvelun, joka auttaa kuntien päättäjiä tunnistamaan ja arvioimaan taloudellisten riskien ja vahinkoriskien ohella myös strategiset ja toiminnan riskit, Timo Vuorinen kertoi. Päättäjät huolissaan myös kuntien maineesta Kuntapäättäjille tehdyn kyselyn mukaan myös kuntien maine huolestuttaa, etenkin palveluiden supistumisen ja omasta kunnasta pois siirtymisen vuoksi. - Ihmisillä on herkästi mielipiteitä kunnista, vaikka he eivät koskaan olisikaan niissä käyneet. Maine vaikuttaa alueellisiin toimintaedellytyksiin ja se voi synnyttää menestymisen tai kurjistumisen syklin. Siksi kuntienkin on syytä ottaa viestintä ja markkinointi fokukseensa, muistutti Fonectan markkinointi- ja viestintäjohtaja Jukka-Pekka Vuori. Kunta tulevaisuudessa –seminaarissa puhuivat myös filosofian tohtori Kaisa Kautto-Koivula, Lahden kaupungin strategiapäällikkö Santtu von Bruun ja Kuntaliiton kehityspäällikkö Torsti Kirvelä. Seminaari on osa Fonectan ja Ifin yhteistyötä Piiri-verkoston kanssa, jonka järjestäjinä toimivat Suomen Kuntaliitto, Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry ja Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys SUOMA ry.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa

Liitteet & linkit