Kyrkornas kameraövervakning märker vandalerna i tid

Efter branden i Borgå domkyrka för tre år sedan har det gjorts 13 försök till anlagda bränder på kyrkobyggnader i Finland. Av dem ledde fem till en förödande brand. Bränderna hade sannolikt kunnat förhindras med aktiv kameraövervakning, som vid behov larmar övervakningscentralens väktare eller polisen till platsen. I de anlagda bränderna går oersättliga, historiskt värdefulla fastigheter och föremål förlorade.

De effektiva kameraövervakningssystem som rekommenderas av både Kyrkostyrelsen och If Skadeförsäkringsbolag skyddar de värdefulla kyrkobyggnaderna och deras föremål och minskar betydligt risken för skadegörelse. Den aktiva kameraövervakningen startar, då systemet noterar rörelser i närheten av kyrkobyggnaden. Bilden förmedlas till övervakningscentralen, väktaren beger sig till platsen eller kontaktar vid behov direkt polisen. Redan risken att åka fast avskräcker vandalerna. – Många församlingar har emellertid ännu inte vidtagit åtgärder för att skydda sina kyrkor, även om kostnaderna för kameraövervakningen är små i förhållande till eventuella förluster, säger säkerhetsexpert Niko Satto från If Skadeförsäkringsbolag. De rent ekonomiska kostnaderna till följd av den anlagda branden i Borgå domkyrka i maj 2006 uppgick till över fyra miljoner euro. Dessutom var kyrkan på grund av reparationsarbetena ur bruk i över två år. Det unika kulturarvet kan inte köpas för pengar Kyrkan är församlingens viktigaste byggnad och det överlägset mest betydande kulturarvet på många små orter. Även om kyrkan skulle vara försäkrad till sitt fulla värde, är en kyrka som byggts upp på nytt inte längre samma kulturhistoriska byggnad som en kanske flera hundra år gammal kyrka. Branden kan också skada sakrala föremål, väggmålningar och historiska dokument, som inte går att ersätta. Kostnaderna för att skydda dem med kameraövervakning utgör cirka 10 000–15 000 euro per kyrka. I Kuopio och Nousis värdesätter man trygghet dygnet runt Kuopio evangelisk-lutherska kyrkliga samfällighet insåg betydelsen av säkerhetsinvesteringen och lät installera kameraövervakning i fyra gamla kyrkor. Fastighetschef Martti Sutinen berättar att den kyrkliga samfälligheten budgeterat cirka 88 000 euro för installationen av 20 utomhuskameror jämte jordgrävnings- och planeringsarbeten. – Projektet löpte väl, eftersom vi underskred budgeten rejält och kostnaderna stannade på 50 000 euro, berättar Sutinen. Förvaltningschef Timo Korhonen från den kyrkliga samfälligheten konstaterar att kamerorna inte installerades på grund av försäkringsbolagets säkerhetsföreskrifter utan för att förhindra anlagda bränder och annan skadegörelse på de värdefulla kyrkorna. I Nousis församling i Egentliga Finland installeras som bäst kameraövervakning i kyrkan och på begravningsplatsen. Enligt ekonomichef Eija Heikkilä kommer apparatrummet, kamerorna och kablingarna att kosta cirka 14 000 euro. De underhålls- och utbyggnadsarbeten som görs samtidigt höjer den totala investeringen till inemot 50 000 euro. – Församlingen ansåg det vara förnuftigt att installera övervakningskamerorna samtidigt som det nu utförs andra grävningsarbeten runt kyrkan och på begravningsplatsen, berättar Heikkilä. Kameraövervakningen slopar självrisken från början av 2010 If är övertygad om fördelarna med kameraövervakning, eftersom man därigenom sannolikt kan förhindra de allvarliga skador som en pyroman kunde förorsaka. Sot eller släckvatten kan visserligen ändå ge upphov till mindre skador. Som tack för installationen av övervakningssystem har If beslutat att slopa självrisken för församlingarna från 2010 vid skada till följd av en anlagd brand i kyrkan.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit