Lägre försäkringspremier med färre körda kilometer

Det finns cirka 80 000 tjänstebilar i Finland. Med de bilar som registrerats i företagens namn körs i genomsnitt 26 000 kilometer om året, men många tjänstebilar används emellertid betydligt mindre än så. I framtiden påverkas försäkringarnas premiesättning i allt högre grad av faktorer som hänför sig till föraren och dennes sätt att använda bilen. Redan nu kan man i If Kilometerförmån för företag med det årliga antalet körda kilometer inverka på både trafik- och bilförsäkringspremien.

Det årliga antalet körda kilometer är en av de faktorer som bäst korrelerar med risken för bilolyckor. Ju mer man kör, desto större är risken att råka ut för en olycka. Därför används bland annat antalet körda kilometer allmänt som premiesättningsgrund för försäkringar såväl i Norden som på annat håll i världen. Också i Finland har företagen möjlighet att försäkra sina tjänstebilar enligt den årliga körmängden. ¬- Cirka en tredjedel av dem som har tjänstebil kör högst 20 000 kilometer om året. Ju mindre tjänstebilen används per år, desto mer kan företaget spara på försäkringspremierna, berättar produktchef Tapio Valtonen från If. Premiesättningsgrunderna är rättvisa också i fortsättningen, eftersom bland annat området och kundens egen skadeutveckling inverkar på försäkringspremien utöver antalet körda kilometer. If Kilometerförmån kan också utnyttjas vid försäkring av företagens paketbilar, lastbilar och bussar. Körmängderna varierar naturligtvis enligt bransch, vilket också beaktas i premiesättningen. Med en försäkringsprodukt som If Kilometerförmån vill If uppmuntra företagen att konkret omsätta sina mål i fråga om deras miljöansvar i praktiken. Färre körda kilometer belastar mindre miljön och minskningen av tjänstekörningarna belönas direkt med lägre försäkringspremier. Med hjälp av moderna kontaktmedier, såsom telefon-, video- och webbkonferensanläggningar, behöver företagets anställda inte i onödan ta sig från en plats till en annan och man sparar samtidigt tid och resurser.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa

Liitteet & linkit