Maltti ilotulitteiden kanssa suojaa vahingoilta

Ilotulitteet kuuluvat uuteenvuoteen, niistä aiheutuvat vammat sen sijaan eivät. Ilotulitteista aiheutuvat tapaturmat ovat pääsääntöisesti vakuutuksesta korvattavia, mutta turvallisuuden laiminlyönti saattaa johtaa korvausten alentumiseen.  

Uudenvuoden ilotulitusten suurin riski on ilotulitteita huolimattomasti ja päihtyneenä ampuvat. Useimmin tapaturmat ja muut vahingot johtuvat räjähteiden huolimattomasta käytöstä tai puutteellisesta suojavarustuksesta. Ilotulitteita huolettomasti ampuva juhlija voi aiheuttaa läheltä piti -tilanteita, sairaalahoitoa edellyttäviä silmä- ja palovammoja sekä tulipaloja.

Joka uusi vuosi eriasteisia silmävahinkoja sattuu useita kymmeniä. Loukkaantuneista suuri osa on sivustakatsojia.

- Silmävammoja voidaan ehkäistä tehokkaasti käyttämällä suojalaseja ja sytytyspuikkoa sekä ampumalla raketit riittävän etäältä katsojista, korvauspäällikkö Ancelika Lankinen If Vahinkovakuutusyhtiöstä kertoo. 

Silmävammojen lisäksi raketit aiheuttavat uutenavuotena palovammoja ja tulipaloja. Ifin korvaustilastojen mukaan joulukuussa syttyy muita kuukausia enemmän tulipaloja. Siinä missä kotitalouksien joulukuun tulipalopiikki sijoittuu jouluaattoon, talojen ulkopuolella tulipaloja syttyy erityisesti vuodenvaihteessa.

Syynä uudenvuoden tulipaloihin ovat erityisesti ilotulitteet. Pienikin kipinä voi sytyttää esimerkiksi jäteastian, josta palo leviää edelleen, mikäli roskista ei ole sijoitettu riittävän etäälle rakennuksesta. Ilotulitteet tulee ampua aukealta paikalta ja vaarattomaan suuntaan, ei parvekkeelta eikä koskaan toisia päin.

Ilotulitteiden aiheuttamat tapaturmat ovat pääsääntöisesti tapaturmavakuutuksesta korvattavia, kotivakuutus korvaa puolestaan kodin omaisuudelle aiheutuneet vahingot. Jos vahinko johtuu turvallisuuden laiminlyönnistä tai törkeästä huolimattomuudesta tai jos vahinko on tahallaan aiheutettu, se voi johtaa korvauksen vähentämiseen tai epäämiseen.

Ilotulitteen ampuminen alkoholin tai huumaavan aineen vaikutuksena alaisena saattaa johtaa vakuutuksesta maksettavan korvauksen vähentämiseen.

- Jos ilotulitteita ampuva juhlija laiminlyö tietoisesti turvallisuuden ja aiheuttaa esimerkiksi tulipalon, niin suurta apua ei ole edes kotivakuutukseen kuuluvasta vastuuvakuutuksesta, joka korvaa toiselle aiheutettuja vahinkoja, korvauspäällikkö Mikko Vaitomaa sanoo.

Ilotulitteen aiheuttamien vahinkojen korvaaminen valmistajan tuotevastuuvakuutuksesta edellyttää, että tuotteen todetaan olleen viallinen.

Lisätiedot ja yhteydet:
Mari Hätinen, tiedottaja, puh. 050 424 0067, mari.hatinen@if.fi

If on johtava vahinkovakuuttaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. 6 800 työntekijää tarjoaa korkealaatuisia vakuutustuotteita ja -palveluita 3,6 miljoonalle henkilö- ja yritysasiakkaalle. Vahinkovakuutusten asiantuntijana If on mukana myös ennaltaehkäisemässä vahinkoja ja onnettomuuksia. Tavoitteena on parantaa asiakkaitten ja samalla koko yhteiskunnan turvallisuutta. If kuuluu Sampo-konserniin.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.