NOU HÄTÄ! -KAMPANJAN VOITTAJALUOKALLE IFIN PELASTUSTAITOPALKINTO

Yli kaksikymmentä joukkuetta kilpailee torstaina 10.5.2007 Kuopion Pelastuslaitoksella Nou Hätä!
-mestaruudesta. Joukkueet ovat jo suoriutuneet mestareina niin kunta- kuin aluekilpailuista ja ottavat nyt mittaa toisistaan loppukilpailussa. If Vahinkovakuutusyhtiö palkitsee vuoden 2007 Nou Hätä! -mestarijoukkueen uudella 2000 euron pelastustaitopalkinnolla.

Yli 40 000 peruskoulun kahdeksasluokkalaista on osallistunut kevään 2007 aikana Nou Hätä!-
pelastustaito-opetukseen, jota koulut yhdessä paikallisten pelastuslaitosten kanssa ovat tarjonneet. Tänä vuonna kilpailuun ilmoittautui yli 400 peruskoulua. Osallistujamäärä oli yli puolet kahdeksasluokkalaisten ikäryhmästä. Opetuksen tarkoituksena on kartuttaa kahdeksasluokkalaisten pelastustaitoja. ja antaa heille valmiudet toimia vaaratilanteissa, kuten esim. tulipalosta pelastautumisessa.


Arjen turvallisuutta

- Asuntopaloissa menehtyy Suomessa Länsi-Euroopan maihin verrattuna suhteellisesti huomattavasti enemmän ihmisiä. Nämä valitettavat tapahtumat eivät kohdistu pelkästään keski-ikäisiin ja ikääntyneisiin miehiin, jotka muodostavat ns. riskiryhmän, vaan myös tuiki tavallisiin ihmisiin ja perheisiin. Kohtalokkaat palot sattuvat usein juuri asuintiloissa, valtaosa pien- ja omakotitaloissa, kertoo tiedottaja Tina Sademies Ifistä.

- On tärkeää tietää, miten pelastautua tulipalosta, miten hälyttää apua, kun sitä tarvitaan ja miten elvyttää loukkaantunutta. On tärkeää osata toimia erilaisissa hätä- ja vaaratilanteissa. Tuemme mielellämme kampanjaa, jonka tavoitteena on antaa nuorille perusvalmiudet tähän. Nou Hätä! -opetuksessa tutustutaan myös kodin turvariskeihin ja siihen, miten vahingoilta voidaan välttyä ja vahinkoja ennalta ehkäisemällä aikaansaada turvallisempi arki, jatkaa Sademies.

Oikeilla asenteilla, välittämisellä ja vastuuntunnolla päästään pitkälle arjen turvallisuustyössä.


Pelastustaitopalkinto

If palkitsee nyt ensimmäistä kertaa loppukilpailujen voittajajoukkueen pelastustaitopalkinnolla. Palkinto on 2000 euroa.

- Voittajaluokka voi käyttää pelastustaitopalkinnon parhaaksi katsomallaan tavalla, esimerkiksi erilaisten turvatuotteiden ostoon, johonkin suurempaan hankkeeseen tai vaikka luokkaretkeen. Haluamme kannustaa oppilaita ja kouluja myös jatkossa osallistumaan Nou Hätä! -opetukseen, sanoo Sademies ja toivottaa kaikille osallistujille menestystä kilpailussa.

Nou Hätä!-kampanjan järjestävät Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK) yhteistyössä sisäasianministeriön, Opetushallituksen, Palosuojelurahaston, Suomen Palopäällystöliiton, Pelastusopisto, Turvatekniikan keskuksen, palokuntien, pelastusalan liittojen ja lääninhallituksen kanssa. If Vahinkovakuutusyhtiö on mukana kampanjassa toista vuotta.

LISÄTIETOJA:
Tiedottaja Tina Sademies, puh. 050-37 47 677

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit