Omatekoiset pommiviritelmät aiheuttavat vahinkoja uutena vuotena

Ilotulitteet kuuluvat uuteen vuoteen, niistä aiheutuvat vammat sen sijaan eivät. Useimmin räjähteistä aiheutuu vahinkoja juhlijoiden varomattomuuden takia sekä omatekoisten viritelmien aiheuttamana. Riskejä on mahdollista välttää korostetun varovaisuuden ja suojalasien avulla.

Ilotulitteita huolettomasti ampuva juhlija aiheuttaa usein läheltä piti -tilanteita, sairaalahoitoa edellyttäviä silmä- ja palovammoja sekä tulipaloja. Useimmin tapaturmat ja muut vahingot johtuvat räjähteiden vääränlaisesta käytöstä ja omatekoisista pommiviritelmistä.

Joka uusi vuosi eriasteisia silmävahinkoja sattuu useita kymmeniä. Loukkaantuneista suuri osa on sivustakatsojia.

- Silmävammoja voidaan ehkäistä tehokkaasti käyttämällä suojalaseja ja sytytyspuikkoa sekä ampumalla raketit riittävän etäältä katsojista, korvausasiantuntija Katja Kainulainen If Vahinkovakuutusyhtiöstä kertoo.

Silmävammojen lisäksi toinen selvästi erottuva uuden vuoden vahinkoryhmä on raketeista syntyvät palovammat ja tulipalot. Ilotulitteet tulee ampua aukealta paikalta ja vaarattomaan suuntaan, ei parvekkeelta eikä koskaan toisia päin.

- Jos ilotulitteita ampuva juhlija laiminlyö tietoisesti turvallisuuden ja aiheuttaa tulipalon, niin suurta apua ei silloin ole edes kotivakuutukseen kuuluvasta vastuuvakuutuksesta, joka korvaa toiselle aiheutettuja vahinkoja, Kainulainen kertoo.

Ilotulitteen aiheuttamien henkilö- ja esinevahinkojen korvaaminen valmistajan tuotevastuuvakuutuksesta edellyttää, että tuotteen todetaan olleen viallinen. Ilotulitteen viallisuudesta johtuvat vahingot ovat melko harvinaisia.

Lisätiedot ja yhteydet:
Tiedottaja Mari Hätinen, If, puh. 050 420 1121
Korvausasiantuntija Katja Kainulainen, If, puh. 010 515 8453

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit