Perehdyttäminen alentaa kesätyöntekijöiden tapaturmariskiä

Tapaturmariski kasvaa kesällä, jolloin nuoret, kokemattomat ja innokkaat kesätyöntekijät aloittavat työnsä. Etenkin heinäkuussa sattuu työpaikkatapaturmia tehtyyn työmäärään nähden huolestuttavan paljon. If Vahinkovakuutusyhtiöstä muistutetaan, että kesätyöntekijöiden turvallisuudesta huolehtiminen kuuluu jokaisen työnantajan velvollisuuksiin. - Kesätyöntekijöiden pitää saada riittävästi tukea kokeneilta työntekijöiltä. Työnantajan tulee muistaa, että nuorten valmiudet työhön eivät ole samalla tasolla kuin pitkään työssä olleilla, korostaa työturvallisuusasiantuntija Juha Rantanen Ifistä. Rantanen suosittelee, että työpaikoilla laaditaan suunnitelmat kesätyöntekijöiden perehdyttämisohjelmaksi. Muistilistoihin kirjataan, mitkä asiat otetaan kesätyöntekijöiden kanssa esille, missä vaiheessa ja kuka ohjelmasta vastaa. - Perehdyttämisen ansiosta työn laatu ja työteho paranevat, kun työtehtävät opitaan kunnolla ja nopeasti. Samalla virheet, tapaturmat ja onnettomuudet vähenevät. Myös työhön ja työyhteisöön asennoidutaan myönteisesti silloin, kun perehdyttäminen on hoidettu hyvin, Rantanen toteaa. Oma ohjelma nuorille Tapaturmien välttämiseksi on erityisesti panostettava työpaikan riskien arviointiin, töiden suunnitteluun ja turvallisten työtapojen opastamiseen. Tyypillisiä kesätyötapaturmia ovat muun muassa putoamiset tikapuilta, kaiteettomalta työtasolta tai aukosta, käsien jääminen liikkuvan koneenosan väliin, jalkavammat trukin tai ruohonleikkurin ajaessa päälle tai kompastuminen kulkutielle jääneeseen esineeseen. Työterveyslaitoksen julkaisemassa Nuorten kesätyöntekijöiden perehdyttäminen -tietokortissa käydään läpi perehdyttämisen pääkohtia. Ennen työn aloittamista esitellään koneet, laitteet ja työvälineet sekä niiden oikea käyttö ja käynnistetään perehdytysohjelma, jota muokataan tarvittaessa. - Perehdyttämistä jatketaan työn ohessa, ja perehdytyksen onnistumista arvioidaan työjakson päätyttyä yhdessä työntekijän kanssa, Rantanen muistuttaa. Turvallisuus ja huolellisuus ennen kaikkea Kesätyöntekijän on myös itse hyvä muistaa varovaisuus ja huolellisuus. - Esimerkiksi kiire ei saa kiilata turvallisuuden ja huolellisuuden edelle ainakaan siinä määrin, että oma tai toisen turvallisuus ja terveys vaarantuvat. Kesätyöntekijän ei tarvitse tietää kaikkea eikä hän voikaan tietää. Jos kesätyöntekijä on vähänkin epävarma siitä, mitä saa tehdä tai miten jokin työ tehdään, on asiaa kysyttävä esimieheltä tai kokeneelta työntekijältä, Rantanen muistuttaa. Nuorella ei saa teettää kohtuutonta rasitusta ja huomattavaa vastuuta sisältävää työtä. Alle 18-vuotiailta kokonaan kiellettyjä ovat esimerkiksi työt, jotka sisältävät huomattavaa vastuuta turvallisuudesta tai varallisuudesta. Samoin kiellettyjä ovat yksin tehtävät työt, joissa on ilmeinen tapaturman tai väkivallan vaara sekä työt, joissa käsitellään vaarallisia aineita. Sosiaali- ja terveysministeriön antamassa asetuksessa (128/2002) on esimerkkiluettelo nuorille työntekijöille vaarallisista töistä. Asetuksessa luetellaan esimerkiksi mekaanisia, kemiallisia ja sähköisiä vaaratekijöitä sekä ruumiillisen liikarasituksen aiheuttamia riskejä. Lisätiedot ja yhteydet: Työturvallisuusasiantuntija Juha Rantanen, If, puh. 010 514 2884, juha.rantanen@if.fi Viestintäpäällikkö Anja Talasmo, If, puh. 010 514 4027, 0500 507 793, anja.talasmo@if.fi

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit