Pyöräilijä tarvitsee vastuuvakuutuksen vahingonkorvausvelvollisuuden varalta

Pyöräilijöille sattuu törmäyksiä, joissa toisena osapuolena on tavallisesti auto. Mutta merkittävän usein tapahtuu myös onnettomuuksia, joissa toisena osapuolena on pyöräilijä tai jalankulkija. Polkupyörän ja auton välisissä onnettomuuksissa henkilövahingot korvataan lakisääteisestä liikennevakuutuksesta, mutta polkupyörän ja jalankulkijan välisessä yhteentörmäyksessä korvaustilanne voi olla mutkikkaampi.

Osastopäällikkö Rami Urho If Vahinkovakuutusyhtiöstä suosittaa jokaiselle pyörän käyttäjälle paitsi vapaa-ajan tapaturmavakuutusta myös kotivakuutusta ja siihen sisältyvää vastuuvakuutusta. Korvausvastuu määräytyy vahingonkorvauslain mukaan Pahimmillaan onnettomuudesta, jossa pyöräilijä törmää jalankulkijaan, voi seurata hyvinkin vakavat henkilövahingot. Silloin myös korvaussumma kasvaa helposti varsin suureksi. "Kotivakuutukseen sisältyvä vastuuvakuutus antaa turvaa pyöräilijän vahingonkorvausvelvollisuuden varalta", Urho kertoo. Pyöräilijän korvausvastuu määräytyy vahingonkorvauslain mukaan: Se, joka tahallaan tai tuottamuksesta aiheuttaa toiselle vahingon, on velvollinen sen korvaamaan. Mikäli pyöräilijällä ei ole vastuuvakuutusta, joutuu hän maksamaan aiheuttamansa vahingot omasta kukkarostaan. "Tuottamuksella tarkoitetaan huolimattomuutta tai laiminlyöntiä. Pyöräilijä on Tieliikennelain tarkoittama tienkäyttäjä, jonka on noudatettava liikennesääntöjä sekä muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi", Urho luettelee. Vaikka pyöräilijällä vastuuvakuutus olisikin, vakuutusyhtiö voi kieltäytyä maksamasta korvausta, jos pyöräilijä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. Tällainen tilanne saattaa syntyä esimerkiksi "tankojuopon" aiheuttamissa vahingoissa. Lisätiedot ja yhteydet: Osastopäällikkö Rami Urho, puh. 050 424 1475, rami.urho@if.fi Tiedotuspäällikkö Harry Nordqvist, puh. 050 516 7558, harry.nordqvist@if.fi

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa

Liitteet & linkit