Riskienhallinnan merkitys korostuu verkottuneessa maailmassa

Kumppanuuksiin ja markkinoihin liittyvät riskit painottuvat suuryritysten toimintaympäristöissä tulevaisuudessa nykyistä enemmän. Erityisesti joustavuuden vaatimus asettaa haasteita yritysten riskienhallinnalle, kuvasi If Vahinkovakuutusyhtiön toimitusjohtaja Petri Ekman suuryritysten haasteita tänään 24.1. Helsingissä pidetyssä Riskienhallintapäivässä.

Ekman avasi vuosittaisen Riskienhallintapäivän erittelemällä suuryritysten haasteita nyt ja tulevaisuudessa.

- Globaalissa toimintaympäristössä piilevät globaalit riskit. Öljyn hinnan muutokset, dollarin heilahtelu, ilmastonmuutos ja uusi teknologia ovat esimerkkejä epävarmuustekijöistä, joihin yritys-ten on sopeuduttava, Petri Ekman tiivisti.

Toimintaympäristön pirstaloituminen ja yritysten toimintatapojen monimuotoisuus tuovat haasteita niin pienille kuin suurille yrityksille.

- Markkinoiden, asiakkaiden ja kilpailijoiden toiminnan ennustaminen käy tulevaisuudessa entistä haastavammaksi, mikä johtaa joustavuuden vaatimusten kasvuun. Toisaalta yhteistyöhön ja verkostoitumiseen perustuvassa toiminnassa kumppanuuksiin liittyvät riskit on otettava huomioon uudella tavalla, Petri Ekman katsoi.

Suuryritysten riskienhallintaan vaikuttavat riippuvuuksien ja verkottumisen kasvun lisäksi myös teknologian ja yritysturvallisuuden muutokset.

- Riskienhallinnassa yritysten on oltava yksi askel aikaansa edellä. Esimerkiksi tietomurrot on torjuttava etukäteen, ja verkottumisen riskit on tiedostettava. Ainoastaan riittävän suunnittelun avulla yritys voi hallita riskejään. If haluaa olla riskienhallinnassa ja vahingontorjunnassa edelläkävijä myös vastaisuudessa toimimalla lähellä asiakkaita ja kehittämällä uusia toimintamalleja vastaamaan aikamme vaatimuksia ja odotuksia, Ekman totesi.

Petri Ekmanin lisäksi suuryritysten riskienhallinnan haasteista Ifin Riskienhallintapäivässä puhuivat mm. johtaja Ernst Rauch Munich Re:stä, konsernijohtaja Björn Wahlroos Sampo Oyj:stä sekä Corporate Risk Manager Petri Ånäs Rautaruukki Oyj:stä.


Yhteydet:
Tiedottaja Mari Hätinen, If, puh. 050 420 1121

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa

Liitteet & linkit