ROSKA-ASTIOIDEN OIKEALLA SIJOITTELULLA VÄLTETÄÄN SUURET VAARAT

Joulutunnelma pelastetaan avotulia valvomalla ROSKA-ASTIOIDEN OIKEALLA SIJOITTELULLA VÄLTETÄÄN SUURET VAARAT Roskalaatikoiden oikealla sijoittelulla estetään ihmisiä uhkaavat vaaratilanteet sekä suuret aineelliset vahingot. Joulun ja vuodenvaihteen turvallisuuteen voidaan vaikuttaa myös valvomalla avotulta kokoaikaisesti. - Jäteastioihin ja roskalavoihin liittyviin paloriskeihin on suhteellisen helppo varautua ennakolta, Asia on nyt erityisen ajankohtainen, kun roskalaatikot joulunaikana täyttyvät tavallista nopeammin, sanoo riskipäällikkö Timo Hakokorpi If Vahinkovakuutusyhtiö Oy:stä. Hän tuntee ongelman leipätyönsä ohella myös aktiivisena vapaapalokuntalaisena. Vaarallisia päiviä niin ulko- kuin sisäpalojen kannalta ovat erityisesti jouluaatto, joulupäivät sekä uudenvuodenaatto ja uudenvuodenpäivä. Myös pelastuslaitosten saamat palohälytykset keskittyvät talvisaikana vanhan vuoden loppuun ja uuden vuoden alkuun. Tahallaan sytytetyistä paloista eli tuhopoltoista neljä kymmenestä on tutkimuksen mukaan roskalaatikkopaloja. Tuhopolttajat havittelevat kohdetta, joka on huonosti vartioitu. Tekijät ovat useimmiten tavallisia nuoria, jotka sytyttävät roskalaatikon hetken mielijohteesta ja joilla ei useinkaan ole minkäänlaista käsitystä, millaisia seurauksia teosta voi olla. Roskalaatikon sytyttäminen palamaan on kiinteistöjen suurin tuhopolttoriski Suomessa. Myös esimerkiksi remontin ajaksi seinän vierustalle jätetty avolava on vaarallinen. Syttymisen seuraukset voivat olla kohtalokkaat, jos palo pääsee leviämään ikkunoiden ja räystään kautta sisälle rakennukseen. - Pelkästään aineelliset menetykset kohoavat helposti mittaviksi. Pahimmassa tapauksessa roskalaatikosta alkanut palo voi levitä asuntoihin ja aiheuttaa kotien tuhoutumisen, Hakokorpi toteaa. Muista vähimmäisetäisyydet Hakokorven mukaan ongelmaa kyetään pienentämään asuin- ja liiketaloissa asiaan paneutumalla. Sitä helpottamaan on If Vahinkovakuutusyhtiö laatinut yhdessä Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) kanssa oppaan, jossa muun muassa määritellään eri tyyppisten roska-astioiden turvaetäisyydet rakennuksen seinästä. Ohjeita on myös piha-alueen korjaus- ja perusparannustöihin. - Paloriskien pienentäminen tai poistaminen on usein helppoa ja halpaa. Pienellä vaivalla saadaan suuria aikaan. Kyse ei ole rahasta vaan asenteesta, Hakokorpi toteaa. Hän muistuttaa, etteivät kaikki roska- astiapalot ole tahallaan sytytettyjä. Moni palo on saanut alkunsa varomattomasta tulenkäsittelystä, esimerkiksi tuhkakupin tyhjentämisestä roska-astiaan, Hakokorpi tietää. Avotuli ulkona tai savukkeessa on ajankohtainen riski Palovahinkotilastojen valossa joulutulet voivat olla myös tunnelman pilaajia. Useimmiten tuli saa alkunsa avotulen käsittelystä. Avotulia ei koskaan jätetä yksin palamaan. Parvekkeilla ja terasseilla poltetuista ulkotulista alkaneet palot ovat If Vahinkovakuutuksen tilastojen mukaan lisääntyneet, samoin tupakasta alkaneet huoneistopalot. Vapaa-ajan asunnoilla paloriskiä lisäävät kylmät tulisijat sekä muoviastioissa tai -pusseissa säilytettävä tuhka. Hyviin joulunalusuutisiin kuuluu Ifin vakuutusjohtajan Veli-Pekka Kemppisen mukaan tieto, että kynttilöistä alkaneet sisätulipalot ovat hieman vähentyneet. - Kynttilöiden ja lyhtyjen laatu on parantunut. Aika yleisesti jo tiedetään, ettei kynttilöitä pidä polttaa palavalla alustalla, niiden kaatumista osataan varoa ja helposti syttyvät kodin tekstiilit pidetään loitolla. Silti hän varoittaa tulipalovaarasta esimerkiksi poltettaessa tuikkuja ryhmissä ja vielä liian ahtaassa tilassa tai jätettäessä avotuli vaikka vaan hetkeksi ilman valvontaa. Kemppinen neuvoo antamaan kylmänä olleen tulisijan lämmittämisen sille, joka homman maltilla hallitsee. Avotulien ja jouluvalojen käyttöohjeita on syytä noudattaa täsmällisesti. Jos ulkotulia poltetaan, ne sijoitetaan riittävän etäälle rakennuksista tai palavista esineistä . Tuulen voimakkuus ja suunta otetaan huomioon. - Valloilleen päässeen tulen tukahduttamisessa tarvitaan nopeutta, mutta myös malttia esimerkiksi sulkea ovet kaikessa kiireessäkin. If korvaa myös vahingon rajoittamisesta aiheutuneet kulut kotivakuutuksesta. Korvauksesta ei vähennetä omavastuuta, jos rajoittamisella on selvästi pystytty estämään suuremmat vahingot. - Tärkeintä on aina päästä turvaan, Kemppinen muistuttaa Vuodenvaihteen palot lisääntyneet If Vahinkovakuutusyhtiö (aikaisemmin Sammon vahinkovakuutusyhtiö) korvasi viime vuodenvaihteen aikana sattuneita asuntopaloja 124 , mikä oli 24 paloa enemmän kuin edellisenä vuodenvaihteena 2000-2001. Vuonna 2001 vakuutusyhtiöt korvasivat noin 6000 palovahinkoa yhteensä 112 miljoonalla eurolla. Kodeissa ja maatiloilla sattui 4000 korvattavaa palovahinkoa, joista maksettiin korvauksia noin 34 miljoonan euron verran. Näistä puolet oli omakoti- ja rivitalopaloja. If Vahinkovakuutuksen maksettavaksi koti- ja maatilatalouksien palovahingoista tuli neljännes. Yrityksille ja yhteisöille korvattuja palovahinkoja oli viime vuonna 2030 kappaletta ja korvauksia niistä maksettiin yhteensä yli 78 miljoonaa euroa. If Vahinkovakuutuksen osuus näistä paloista oli 630 kappaletta ja korvauksista yli 40 miljoonaa euroa. Palovahinkojen 24 prosentin osuus yhtiöiden korvaamista omaisuusvahingoista oli viime vuonna toiseksi suurin vuotovahinkojen jälkeen (38 %). Kolmanneksi eniten korvattiin murto- ja ryöstövahinkoja. Lisätiedot, If Vahinkovakuutusyhtiö: Riskipäällikkö Timo Hakokorpi, puh. 010 514 0604, 050 424 0604 Vakuutusjohtaja Veli-Pekka Kemppinen, puh. 0500 865 554 Viestintäpäällikkö Anja Talasmo, puh. 0500 507 793 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/09/20021209BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/09/20021209BIT00340/wkr0002.pdf

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Tilaa