Stabilt halvårsresultat för If i Finland trots storskador

Det tekniska resultatet för försäkringsbolaget If blev 210 miljoner euro för första halvåret 2010 jämfört med 241 miljoner euro för motsvarande period året innan. Totalkostnadsprocenten var 94,1 procent (92,5 procent) för årets sex första månader.

– De nordiska ekonomierna har övergripande utvecklats positivt under perioden med exempelvis ökad bilförsäljning som följd vilket är gynnsamt för If. Vargavintern i början av året kostade cirka 70 miljoner euro i extra skadeutbetalningar men vi är nu tillbaka till den stabila utveckling vi haft under lång tid, säger Torbjörn Magnusson, koncernchef för If.

Resultatet före skatt blev 333 miljoner euro (308 MEUR) för första halvåret 2010.

Det tekniska resultatet för If för andra kvartalet 2010 blev 144 miljoner euro (135 MEUR). Totalkostnadsprocenten var 89,9 procent (90,7 procent) under perioden och resultatet före skatt 208 miljoner euro (164 MEUR).

Ifs finska verksamhet

If har verksamhet i hela Norden och Baltikum. Det tekniska resultatet för den finska verksamheten inom If var 60 miljoner euro (62 MEUR) för första halvåret 2010. Totalkostnadsprocenten blev 87,9 procent (88,6 procent) under perioden.

För andra kvartalet 2010 var det tekniska resultatet för den finska verksamheten 18 miljoner euro (33 MEUR). Totalkostnadsprocenten blev 93,1 procent (87,2 procent) under april till juni 2010.

- Resultatet i Finland fortsätter att utvecklas stabilt trots ett par storskador på företagssidan de sista dagarna före halvårsskiftet. Ifs försäljning via internet ökar kraftigt och lanseringen av gravidförsäkringen har tagits emot väl av marknaden. Vi noterar också att frekvensskadorna återigen ligger under normala nivåer i Finland, säger Torbjörn Magnusson.

Sampos resultat

If ingår i finanskoncernen Sampo. Sampokoncernens vinst före skatt för april-juni 2010 var 334 miljoner euro (264 MEUR). Vinsten per aktie för andra kvartalet 2010 blev 0,48 euro (0,38 euro).

Ytterligare information:
If Skadeförsäkringsbolaget, Timo Vuorinen, verkställande direktör, tfn. 010 514 3887
Privat, Paula Salonen, direktör, tfn. 010 514 4280
Företag, Jens Jensen, direktör, tfn. 010 514 5114
Stora företag, Tiina Autio-Begley, tfn. 010 514 5335
Information, Ainomaija Pippuri, informationsdirektör, tfn. 010 514 4217

www.if.fi

 If är ledande skadeförsäkrare i Norden och Baltikum. Bolagets 6 800 anställda erbjuder högklassiga försäkringsprodukter och -tjänster till 3,6 miljoner privat- och företagskunder. I egenskap av expert på skadeförsäkringar bidrar If också till att förebygga skador och olycksfall. Målet är att förbättra säkerheten för kunderna och samtidigt öka säkerheten i samhället som helhet. If är en del av Sampokoncernen.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit