Stabilt resultat för If

Det tekniska resultatet för försäkringsbolaget If ökade med över 30 procent till 100 miljoner euro för januari-mars 2011 jämfört med 68 miljoner euro för första kvartalet året innan. Totalkostnadsprocenten var 94,4 procent (98,2 procent) för perioden. Resultatet före skatt blev 221 miljoner euro (125 Meur) för januari-mars 2011.

– If har gjort ett tillfredställande första kvartal. Även om vintern var ganska sträng var den totalt sett mer normal än 2010 och försäkringsskadorna för If är något färre den här gången. Överhuvudtaget har If haft en ganska bra start på året, exempelvis på storföretagsmarknaden och på bilsidan, där den ökande nyförsäljningen gynnar If. I Baltikum avtar äntligen recessionen med en stabilisering av försäkringsmarknaden som följd, säger Torbjörn Magnusson, koncernchef för If.

Ifs finska verksamhet

If har verksamhet i hela Norden och Baltikum. Det tekniska resultatet för den finska verksamheten inom If blev 16 miljoner euro (41 Meur) under första kvartalet. Totalkostnadsprocenten blev 93,9 procent (82,7 procent) under perioden.

- Resultatet för första kvartalet för Finland är en normalisering jämfört med året innan. Samtidigt har antalet försäkringsskador ökat i år som en följd av den stränga vintern i Finland, säger Torbjörn Magnusson.

- Några av många glädjeämnen under första kvartalet är framgångarna bland de finska transportföretagarna och att Ifs kundservice och skadehantering utsetts till Finlands bästa inom försäkringsbranschen, berättar Magnusson.

Sampos resultat

If ingår i finanskoncernen Sampo. Sampokoncernens vinst före skatt för januari-mars 2011 var 387 miljoner euro (287 Meur). Vinsten per aktie för första kvartalet 2011 blev 0,58 euro (0,44 euro).

Ytterligare information:

Anja Talasmo, If Kommunikation, tfn 010 514 4027, anja.talasmo@if.fi

If är ledande skadeförsäkrare i Norden och Baltikum. Bolagets 6 400 anställda erbjuder högklassiga försäkringsprodukter och -tjänster till 3,6 miljoner privat- och företagskunder. I egenskap av expert på skadeförsäkringar bidrar If också till att förebygga skador och olycksfall. Målet är att förbättra säkerheten för kunderna och samtidigt öka säkerheten i samhället som helhet. If är en del av Sampokoncernen.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.