Starkt resultat för If

Resultatutvecklingen för försäkringsbolaget If är fortsatt stabil. Det tekniska resultatet för 2009 blev 488 miljoner euro jämfört med 548 miljoner euro året innan. Totalkostnadsprocenten var 92,1 procent (91,8 procent) för helåret.

– If gör ett starkt resultat för 2009. Trots konjunkturen har försäkringsverksamheten en fortsatt mycket bra lönsamhet med stabil premieutveckling och flera storaffärer under året. Också investmentverksamheten har utvecklats väldigt bra, säger Torbjörn Magnusson, koncernchef på If. Resultatet före skatt ökade med 17 procent till 644 miljoner euro (549 milj. e.) för 2009. Ökningen beror främst på den positiva utvecklingen på kapitalmarknaden. Det tekniska resultatet för If för fjärde kvartalet 2009 blev 114 miljoner euro (129 milj. e). Totalkostnadsprocenten var 92,7 procent (91,9 procent) under perioden och resultatet före skatt 168 miljoner euro (154 milj. e). Ifs finska verksamhet If har verksamhet i hela Norden och Baltikum. Det tekniska resultatet för den finska verksamheten inom If var 118 miljoner euro (119 milj. e) under 2009. Totalkostnadsprocenten blev 88,5 procent (89,4 procent) under året. För fjärde kvartalet 2009 var det tekniska resultatet för den finska verksamheten 7 miljoner euro (22 milj. e). Totalkostnadsprocenten blev 98,6 procent (92,9 procent) under oktober till december 2009. - Resultatet för den finska delen av If är mycket tillfredsställande. Vi har en bra lönsamhet och har gjort flera storaffärer. En är avtalet med SM-ligan i ishockey. En annan gäller universiteten i Finland som från årsskiften får ökat självstyre och som nu ska teckna eget försäkringsskydd. If vann den upphandlingen och är nu utvald försäkringsgivare för skadeförsäkringarna för samtliga universitet i landet, säger Torbjörn Magnusson, koncernchef på If. - Trots hård konkurrens har vi en stabil marknadsutveckling. Resultatinbromsningen i fjärde kvartalet beror främst på reservjusteringar och speglar inte den underliggande utvecklingen i försäkringsverksamheten, fortsätter Torbjörn Magnusson. Sampos resultat If ingår i finanskoncernen Sampo. Sampokoncernens vinst före skatt för 2009 var 825 miljoner euro (870 milj. e). Vinsten per aktie för hela året 2009 blev 1,14 euro (1,18 euro).

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit