Suomalainen tutkii huonosti ostamansa käytetyn auton

Käytetyn auton ostaja tutkii huonosti ajokkinsa sen ostohetkellä. Tämä selviää vahinkovakuu-tusyhtiö Ifin teettämästä tutkimuksesta suomalaisten kuluttajien keskuudessa. Ostaja luottaa myyjään ja auton kuntoon, sillä auton omistajatietoja ei läheskään aina kysellä, autoa ei koe-ajeta, eikä huoltokirjaa tarkisteta. Näin tapahtuu riippumatta siitä ostetaanko yksityiseltä hen-kilöltä tai autoliikkeestä.

If halusi tutkia mihin nykypäivän kuluttaja kiinnittää huomiota ostaessaan käytettyä autoa eri ostokanavia käyttäen. Tulokset olivat osin hämmästyttäviä, sillä auto vaihtaa usein omistajaa varsin heppoisin tarkistuksin. Moni osti sian säkissä – Jopa 5 prosenttia tuntemattomalta yksityishenkilöltä käytetyn auton ostaneista ei tutkinut autosta yhtään mitään ennen kaupantekoa. Viidesosa kaikista vastanneista ei koeajanut autoa lainkaan, eikä runsas viidesosa ostajista avannut kertaakaan konepeltiä, vakuutusjohtaja Mikko Pöyhönen Ifin henkilöasiakkaiden ajoneuvovakuutuksesta ihmettelee. Suosituimmat auton tarkistustavat olivat koeajo, huoltokirjan tutkiminen, konepellin avaaminen öljyvuotojen tarkistamiseksi, moottorin ja pakoputken äänien kuunteleminen ja joidenkin sähkölaitteiden toiminnan varmistaminen. Nämä toiminnot tarkistivat ainakin puolet tai useampi kaikista vastaajista. Ne, jotka koeajoivat auton, jättivät muut tarkistukset useammin tekemättä. Koeajo tuntui näin korvaavan muut tarkistukset ja ajossa saatuun omakohtaiseen kokemukseen luotettiin. – Kun auto ostetaan tutulta yksityishenkilöltä, jää tarkistaminen edelleen selvästi vähäisemmäksi. Koeajon suoritti vain joka toinen ja huoltokirjan tarkisti vain joka kolmas. Liekö syynä ujous vai luottamus, mutta tutulta yksityishenkilöltä ostettaessa kaikki tarkistustoimet jätettiin vähemmälle verrattuna muihin ostokanaviin, Pöyhönen kertoo. Tyytyväisyys kasvoi tarkistusten myötä Täysin tyytyväisiä tekemiinsä kauppoihin oli 47 prosenttia vastaajista. Tyytymättömyyteen korreloi selvästi tarkistuksien määrä: mitä huonommin auto tutkittiin, sitä todennäköisemmin myös petyttiin. Tyytymättömät tarkistivat erityisesti huoltokirjan, sähkölaitteet ja moottoritilan tyytyväisiä kaupantehneitä harvemmin. Yleisin tyytymättömyyden syy olikin se, että autossa ilmeni vikaa, josta ei tiedetty vielä ostohetkellä. Näin ilmoitti 37 prosenttia tyytymättömistä. Käytetty auto vaihtuu toiseen käytettyyn Tutkimuksen mukaan runsas viidennes suomalaisista on viimeisen vuoden aikana ostanut käytetyn 2–15-vuotiaan auton. Joka kolmas auto ostettiin yksityiseltä – tutulta tai tuntemattomalta. Joka viides aikoo ostaa vuoden sisällä uuden käytetyn auton. Käytetyn auton ostaja jatkaa mielellään käytettyjen autojen hankkimista, sillä näin aikoo tehdä joka viides seuraavan vuoden sisällä. Uuteen autoon siir-tyisi joka kymmenes. Tutkimuksella If halusi selvittää suomalaisten kuluttajien asenteita käytettyä autoa ostaessa. Web-kyselyn toteutti Sales Questor Oy 26.1.–1.2.2010. Kyselyyn vastasi 537 iältään 18–74-vuotiasta suomalaista kuluttajaa, jotka olivat ostaneet viimeisen 12 kuukauden aikana käytetyn 2–15-vuoden ikäisen auton.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit