Suomalaisten liikennekäyttäytyminen kaipaa tukistusta

Suomalaisten mielestä käyttäytymisemme liikenteessä on huonontumassa. Ifin tutkimukseen osallistuneista miltei puolet koki liikennekäyttäytymisen muuttuneen heikommaksi viimeisten 3–5 vuoden aikana ja kolmannes piti tilannetta yleisesti huonona. Näin koulujen alkaessa pienten ensiluokkalaisten huomioonottaminen ja näkyvyys liikenteessä huolettaa erityisesti heidän vanhempiaan.

Suomalaiset ovat huolissaan maamme liikennekulttuurista sekä omasta käyttäytymisestään liikenteessä. Ifin liikenneturvallisuustutkimukseen vastanneista 48 prosenttia koki liikennekäyttäytymisen heikenneen hieman tai selvästi viime vuosien aikana. Näin koulujen alkaessa on syytä palauttaa mieleen, että me kaikki olemme vastuussa omasta ja kanssakulkijoidemme turvallisuudesta liikenteessä.

Ensiluokkalaiset erottuvat liikenteessä Keltanokka-lippalakeillaan

Tänä vuonna If Vahinkovakuutusyhtiö on jakanut koulunsa aloittaville ensiluokkalaisille noin 56 000 fosforinkeltaista lippalakkia, joiden toivotaan edesauttavan lasten näkyvyyttä liikenteessä. Vaikka koulumatkaa olisikin harjoiteltu, saattaa pienten liikkujien keskittymiskyky herpaantua. Koulumatkat jännittävät, eikä liikennesääntöjä vielä aina osata ja muisteta. Siksi vanhempia liikenteessä liikkujia pyydetäänkin erityiseen varovaisuuteen ensimmäisten kouluviikkojen aikana koulujen läheisyydessä ja suojateiden äärellä. If toteuttaa Keltanokka-kampanjan jo kuudetta vuotta peräkkäin.

Liikenteessä rikotaan sääntöjä yhä enemmän

Ifin liikenneturvallisuustutkimuksen mukaan lähes kolme neljästä eli 71 prosenttia autoilijoista myöntää puhuneensa kännykkään ilman hands-freetä autoa ajaessaan viimeisen vuoden aikana. Lukema on korkea ja kehitys kulkee huonoon suuntaan, sillä viime vuoden vastaavassa tutkimuksessa sääntöä rikkoi 62 prosenttia vastaajista. Ylinopeuden myönsi 64 prosenttia, kun edellisenä vuonna heitä oli 53 prosenttia. Myös kävelijät rikkovat liikennesääntöjä, sillä punaisia päin mennään 51 prosentin voimin. Vuonna 2009 saman tunnusti vain 37 prosenttia. Ylinopeus, turvavyöttä ajaminen ja kartan luku autolla ajettaessa ovat miehille tyypillisempiä rikkeitä kuin naisille, mutta pääsääntöisesti sukupuolten välisiä eroja ei löytynyt. Nuoret, 18–34 -vuotiaat puolestaan ovat huolestuneimpia turvavälien puutteesta, mutta syyllistyvät muita ikäluokkia enemmän ylinopeuksiin, punaisia päin kävelemiseen ja ajaessa syömiseen.

Ylinopeudet ja vaaralliset ohitukset pelottavat

Juuri ylinopeutta ajaminen koetaan liikenneturvallisuutta heikentävänä tekijänä. Ylinopeutta ajetaan, ja toisaalta sitä pelätään. Selkeästi suurimmaksi pelon aiheeksi koetaan kuitenkin alkoholi ja huumeet. Toisella sijalla arveluttavat vaaralliset ohitukset. Webkyselyn toteutti Ifin toimeksiantona Sales Questor Oy 1.–12.7.2010 YouGovin kuluttajapaneelissa. Vastaajia oli 1 006 ja he olivat 18–74 -vuotiaita suomalaisia.

Lisätietoja antaa:

                      Projektipäällikkö Tina Sademies, p. 050 374 7667, tina.sademies@if.fi

                      Tiedottaja Anna-Maija Nordling, p. 050 424 0067, anna-maija.nordling@if.fi

                      www.if.fi

If on johtava vahinkovakuuttaja Pohjoismaissa ja Baltiassa. 6 800 työntekijää tarjoaa korkealaatuisia vakuutustuotteita ja -palveluita 3,6 miljoonalle henkilö- ja yritysasiakkaalle. Vahinkovakuutusten asiantuntijana If on mukana myös ennaltaehkäisemässä vahinkoja ja onnettomuuksia. Tavoitteena on parantaa asiakkaitten ja samalla koko yhteiskunnan turvallisuutta. If kuuluu Sampo-konserniin.

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.