Teiden suolaus jakaa mielipiteitä

Suomalainen autoilija kannattaa teiden suolaamista enemmän kuin hänen ruotsalaiset ja norjalaiset maamiehensä, selviää Ifin teettämässä tutkimuksessa. Teiden suolaamista kannatetaan Suomessa etenkin paremman liikenneturvallisuuden takia.

Teiden suolaus jakaa kuitenkin mielipiteitä niin Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. Suomessa suolausta vastustaa 36 prosenttia kyselyyn vastanneista, kun taas Ruotsissa vastaava luku on 48 ja Norjassa 41 prosenttia. Ifin TNS Gallupilla teettämään kyselyyn vastasi 1500 henkilöä.

- Teiden suolaaminen herättää voimakkaita mielipiteitä. Vaikka suomalaisista ainoastaan puolet ilmoittaa ajavansa yleensä suolatuilla teillä, on yhdeksällä kymmenestä mielipide teiden suolauksesta, ajoneuvovahinkojen korvauspäällikkö Matti Reini Ifistä kertoo.

Seitsemän kymmenestä (71 %) uskoo teiden suolauksen parantavan liikenteen turvallisuutta, kun Ruotsissa ja Norjassa luotto suolauksen hyviin vaikutuksiin on hieman vähäisempää (Ruotsi 66 %, Norja 63 %). Matti Reini muistuttaa, että teiden suolaus yksin ei kuitenkaan estä vahinkojen syntymistä.

- Talviaikaan tyypillisiä liikennevahinkoja taajamissa ovat peräänajot ja risteyskolarit. Maanteillä ja moottoriteillä tieltä suistumiset ja ajoneuvon hallinnan menetykset ohitustilanteissa ovat yleisiä syitä vahinkoihin. Useimmiten vahinkojen syntyyn vaikuttavat liian kovan vauhdin lisäksi pimeys, teiden liukkaus, lumisade ja tienpinnan uraisuus. Myös vakavammat henkilövahingot ovat yleisempiä taajaman ulkopuolella, Reini kertoo.

Vaikka suolaus parantaa monen mielestä ajo-olosuhteita, ei suolattu tie saa suomalaisia juuri kaahaamaan. Reilu viidennes kyselyyn vastaajista (21 %) ilmoitti, että suolattu tie innoittaa kovempaan vauhtiin. Ylinopeus lisää onnettomuuden riskiä erityisesti talvella olennaisesti.

- Vahingon sattuessa kannattaa ensin estää lisäonnettomuudet asettamalla varoituskolmio riittävän etäälle onnettomuuspaikasta. Myös omasta ja muiden turvallisuudesta on tärkeää huolehtia.

Ajoneuvojen yhteentörmäyksissä ja ketjukolareissa korvaus syyttömälle maksetaan syyllisen ajoneuvon liikennevakuutuksesta. Syyllisyyden jäädessä epäselväksi henkilövahingot korvataan oman auton liikennevakuutuksesta, kun taas omalle autolle aiheutuneet törmäysvahingot korvataan kattavasta vapaaehtoisesta autovakuutuksesta.

Paras keino vähentää liikenneonnettomuuksia on maltti liikenteessä.

- Reilu turvaväli sekä olosuhteiden mukainen nopeus liukkaalla ja lumisateessa ovat parhaita keinoja välttää liikennevahingot talviaikaan, olipa tie suolattu tai ei, Reini summaa.


Lisätiedot:
Korvauspäällikkö Matti Reini, If, puh. 010 514 1167
Tiedottaja Mari Hätinen, If, puh. 010 514 0067

Yrityksestä

If vakuuttaa kaiken, mikä on elämässä arvokasta: ihmiset, eläimet, kodit, autot ja paljon muuta. Autamme myös yrityksiä turvaamaan toimintansa silloin, kun vahinko sattuu. 6 800 ammattitaitoista työntekijäämme huolehtivat, että 3,6 miljoonaa asiakastamme Pohjoismaissa ja Baltiassa saavat tarvitsemaansa apua ja oikeanlaista turvaa – jos jotain sattuisi tapahtumaan. If kuuluu Sampo-konserniin.

Liitteet & linkit